Zorunlu trafik sigortası değişiyor – Fikrikadim

Zorunlu trafik sigortası değişiyor

Meclis, ‘Torba tasarı’ olarak bilinen bir çok yasal düzenlemeyi içeren paketin zorunlu trafik sigortası ve ‘Kanal İstanbul’ konularını içeren 5 maddesini daha onayladı.

trafik

Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin yeniden inşası, ‘Kanal İstanbul’, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi, 15 bin polis alınması ve terörizmin finansmanıyla ilgili konularda düzenlemeler içeren “torba kanun” tasarısının 5 maddesi daha TBMM Genel Kurul’undan geçti. 

Zorunlu trafik sigortası

Buna göre, zorunlu trafik sigortası uyuşmazlıklarının daha hızlı çözülmesi için düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede, zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortası için dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunacak. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilecek veya tahkime başvurabilecek.

Sigortacılar, hak sahibinin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren, 8 iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödeyecek.

“Kanal İstanbul”

Tasarıyla, “Kanal İstanbul” ve diğer su yolları için yasal düzenleme getiriliyor. Tasarıyla ilgili kanunda “su yolu” tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor. “İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi”, su yolu olarak tanımlanıyor.

Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idarelerce satılamayacak başka bir maksat için kullanılamayacak. İnşa edilecek su yolları, düzenleme ortaklık payından karşılanacak.

Yargı yolu kısıtlanıyor

Yasa tasarısının görüşmeleri sırasında konuşan MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, tasarı ile vatandaşların dava açmadan önce sigorta şirketlerine yönlendirildiğini, böylece hukuk yolunun önüne engel konulduğunu savunarak, “Yani sigortaya başvurmak, yargı yolunun ön şartı haline getirilmekte, dolayısıyla yargı yolu kısıtlanmaktadır” dedi.

Okutan, “Bu durumun, sigorta sektöründe bir kaos yaratması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu manada başvuruyu ispat etme aşamasında bile ciddi sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Daha önce yüksek miktarda ödenmiş bulunan zorunlu trafik sigortalarının iadesi de ayrı bir kaos oluşturacaktır. Bu düzenleme, iktidarın içi boş ve göstermelik yaklaşımının tipik bir örneğidir” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, düzenleme ile yapılan değişikliklerin, sigorta şirketlerini besleyen, sigorta şirketlerini ihya eden değişiklikler olduğunu öne sürerek, “Burada, vatandaşın, şoförlerin, sürücülerin, araç kullanıcılarının zararlarının giderilmesi ve bunun karşılanması gibi bir mantıkla, bir arka planla bu düzenleme asla yapılmıyor” iddiasında bulundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, vatandaşların, eskisine nazaran daha aleyhte bir tarzda sigorta şirketine başvuracağını ileri sürerek, “Noter kanalıyla başvuracak, harç verecek, yazıyı gönderecek, cevabını bekleyecek. Bu sürede ne olacak? Bir ay, iki ay, üç ay zaman geçecek. İşte, hükümetin gizli niyeti burada ortaya çıkıyor. Sigortacı bu parayı bir ay geç ödese bu paranın cebinde kalmasından kaynaklı olarak 46 trilyon lira kara geçecek” görüşünü savundu.

dunya_logo

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

fikrikadim.com sitesinin görüllü editörü
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak