TEOG sınav sonuçları açıklandı TIKLAYIN! – Fikrikadim

TEOG sınav sonuçları açıklandı TIKLAYIN!

Heyecanla beklenen TEOG sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Binlerce öğrencinin arzu ettikleri liseye gidebilmek için girdikleri sınavın sonuçlarının bu kadar erken bir tarihte açıklanması büyük bir sürpriz oldu. TEOG sonuçlarını merak eden adaylar, büyük bir heyecanla MEB’in resmi sitesini adeta işgal etti

TEOG sınav sonuçları açıklaması, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri tarafından öğrencilerin  erişimine açıldı. 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen TEOG 1.dönem sınavı, sonuçları ile MEB  İnternet sayfasında yayımlandı. İşte öğrencilerin merakla beklediği TEOG sınav sonuçları 1. dönem  açıklaması ve detayları

TEOG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILACAK

Sınav sonucunda hata olduğunu düşünen adaylar, sonuçlara itiraz edebilecek. İtirazlarla ilgili yapılması  gerekenleri listeleyen MEB, sonuçlara yapılacak itirazların, yayınlanma tarihi itibariyle en geç 5 gün  içerisinde elektronik ortamlardan yapılması gerektiğini duyurdu. İtirazın gerçekleştirilmesinin ardından  incelemenin başlatılması, T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerine “Kurumsal Tahsilat Programı” adıyla 20 TL’nin yatırılmasıyla gerçekleşecek.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

SONUÇLARA İTİRAZ TALEBİNİZ İÇİN TIKLAYINIZ 

PUANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLDİ

TEOG sınav sonuçlarında aldıkları puan ile hesapladıkları arasında fark olduğunu düşünen öğrenciler, TEOG
puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını sorguladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre TEOG
puanlarının hesaplanma şekli;

* Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanmaktadır.
* Her soru eşit ağırlığa sahip olmaktadır.
* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulmuştur.
* Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanmıştır.
* Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilememektedir.
* Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
ile hesaplanmıştır.

* 8’inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması;
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

* Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen o dersin
sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan
hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

* Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav
puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanmaktadır. Tüm hesaplamalar
virgülden sonra dört basamağa kadar yapılmaktadır.

* Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul
edilerek değerlendirilecektir. 

 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR?

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen
ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk
bilgisi için iki katsayısı esas alınır. O dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış
ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Bu puanlar toplanarak her öğrenci için 700 tam puan üzerinden AOSP
hesaplanacaktır.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bir yandan sonuçları araştıran diğer yandan sınava hazırlanmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da TEOG
2. dönem sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? TEOG 2.
dönem sınavları 26 Nisan – 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs – 21 Mayıs
2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

fikrikadim.com sitesinin görüllü editörü
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak