ArrayServet Kızılay ile 21. yüzyılın başlarından itibaren İslam coğrafyasında başlayan ve bitmek bilmeyen savaşaların yıktığı, yok ettiği...