Türkiye’de Eskiçağ tarihi alanında önemli çalışmalara ve eserlere imza atan Prof.Dr. Oğuz Tekin Hocamıza,  ülkemizde Eskiçağ tarihinin...

Markar Eseyan Rönesans’ta sanatsal ifadesini bulan, sonrasında reformasyon, keşifler, modern bilimin Galile tarafından temellerinin atılmasından,...

Kırmızı halı şan, şöhret, zenginlik ve otoriteyi çağrıştıran bir anlam taşıyor. Oscar ödül törenlerinin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Film yıldızlarını biz ölümlülerden ayıran bir ikondur o. İlk ortaya çıkışından itibaren sıradan insanlar için kullanılma amacı gütmemiştir. Antik Yunanistan’da Eshilos’un Yunan...