ArrayTabiattan kopuş, hakikatten kopuştur.  “Hayat dört şeyle kaimdir, derdi babam su ve ateş ve toprak. Ve rüzgâr. Ona kendimi sonradan ben...