ArrayServet Kızılay İlginç olduğu kadar kayda değer bir görüş var: “kötülük, mutlaka onu üretene geri döner. Yani kötülük, kendi dairesini...