Şeyh Said isyanı islami bir duruş değil zavallı bir harekettir. – Fikrikadim

Şeyh Said isyanı islami bir duruş değil zavallı bir harekettir.

Bilal Sürgeç

Bilal Sürgeç

Elazığlıyım. Hayatım boyunca Elazığ dışında Şeyh Said isyanına “İslamcı” direniş veya Seyyid Rıza olayına devrimci duruş diyenlerin aklına şaşarım. İkisi de akılsız bir harekettir. Şeyh Said isyanını gerileten devlet kuvveti değil bizatihi Elazığ halkın kendisi olmuştur. Şeyh Said’i tutuklatan da onunla güya başkaldıran aslında devletin adamı olan bacanağı ve damadır. Bunu Şeyh Said’in torunu Abdulmelik Fırat hatıralarında anlatmaktadır. Bazı kürtçülerin,  Spartaküs isyanı çıkartmaya zorladıkları Koçgiri isyanı bir kaç kişinin katıldığı basit bir olaydır. Bu isyanı da sonlandıran,  isyanının elebaşısı Alişer’in kafasını kesen aynı zamanda Seyyid Rıza’nın kardeşi oğlu bir istihbaratçı olan Rayber’dir.

180044Mezepotamya Sürgünü Abdulmelik Fırat’ın Yaşam Öyküsü, 2 baskı, kitabını ikinci defa okuyorum. Dehşetli olaylar anlatılmaktadır. Hem de Şeyh Said’in torunu rahmetli Melik Fırat tarafından . Bu olay İslami metodu olmayan, usulü olmayan bir isyandan ibaret sananlar için bir reddiye kitap olmalıdır.

Bazıları bu isyanı, İslam’i hareket diye sundu. Dünyayı toz pembe görenlerin, her tarafı ajanlarla, yağmacılarla sarılı iken nasıl İslam adına isyan edilir sorusuna cevap vermeleri lazım. Yoksa bu olayların benzerlerinde başta yakınları olmak üzere inançları, için bir felaket olacağını bilmeleri lazım.

Bu olayın ajan boyutunu görmeden, genç nesillerin zihinlerini ifsad edenlerin ne kadar kötü bir iş yaptıklarını gelişen son olaylarla çok daha iyi anlamak gerekir.

Acaba bir olayın nedeni kadar sonuçlarını da düşünmek, hesap etmek, akıl izan sahibi bir insanın vazifesi değil midir? Bu olayla alakalı olmayan onlarca insanın idam edilmesi,sürgün edilmesi özellikle dindarlara karşı çok şiddetli baskının uygulanacağını düşünmek gerekmez miydi? İşte kitaptan bazı bölümler:

“Şeyh Said, başkaldırı bölgesinden ayrılıp doğuya doğru çekilirken; iki akrabası, bacanağı Binbaşı Kazım Ataç ile damadı Şeyh Abdullah tarafından ödül alma umuduyla tuzağa düşürülüp yakalatıldı.”(Shf. 39)

Şeyh Said’in bir kardeşi Şeyh Abdurrahim Efendi dağlara sığınır. Suriye’ye geçer. Dersim isyanı başlayınca isyana destek vermek için Geri döner. Şeyh Said’le aynı akibeti paylaşır. Ordudan ihraç edilmiş gibi gözüken ve yıllarca onunla dolaşan bir ajan tarafından ihbar edilir. Bismil’e ulaştıklarında onlar için çoktan pusu kurulmuştu. Dersim’e ulaşmadan o ve arkadaşları öldürülür. (sh.44)

Melik Fırat, ibreti alem bir olay anlatır. Bu olayda çevreni,insancıkları, insanları tanımanın ne kadar önemli olduğunu bileceksin!

İsyandan 9 yıl sonra Melik Fırat’ın ailesi memleketi Hınıs’tan sürgüne gönderilirler. Yola çıkmadan hemşehrileri, komşuları evlerini yağmalar. Yıllarca ekmeklerini yiyen ilçenin berberi Mehmet efendi, Melik Fırat’ın kundaktaki kardeşini, yattığı tahta beşiğinden çıkarır, yere bırakır, kundağı alıp götürür.( sh 48)

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak