Nesil ve Timaş'tan iki kitap seçtik – Fikrikadim

Nesil ve Timaş’tan iki kitap seçtik

Fabrika Ayarlarımıza Dönüyoruz

Fatih R. Civelekoğlu

nby2226Her insanın fıtratı onu bekleyen yazgıyla uyumludur. Bir kişinin yaşayacaklarını kaldırabilmesinde, hayatta başarıyı ve mutluluğu yakalayabilmesinde; ‘fıtrat’ını, yani ‘fabrika ayarları’nı, ömür boyu muhafaza etmesi önem taşır. Zira, kişi fıtratını muhafaza ettiği ölçüde içsel ve çevresel kaynaklarını sorunlar karşısında verimli bir şekilde kullanabilir.
İşte, Fabrika Ayarlarımıza Dönüyoruz adlı bu kitap; kişinin hayatını zorlaştıran, onu gereksiz yere yoran; duygusal ve düşünsel açıdan yük veren ağırlıkları atmaya, hayatın geri kalanında karşılaşılan olaylara sağduyulu ve hikmet boyutunu hatırlayarak bakabilmeye ve bunları fıtrata dönüştürmeye yardımcı olmaya çalışıyor.
Ayrıca; kaygılı, stresli ve korku dolu anlarda acil bir müdahale yöntemi olarak ne yapılması gerektiğini EFT (Duygusal Özgürleştirme Tekniği) ve RET (Hızlı Göz Hareketleri Tekniği) uygulamalarıyla anlatıyor…

 
Yayın Yönetmeni: Ekrem Altıntepe
Sayfa Düzeni: Said Demirtaş
Kapak Tasarım: Nesil Grafik
Sayfa Sayısı: 344
Ebatlar: 13.5 x 21 cm.
Kağıt Cinsi: Book Paper
Kapak Türü: Karton Kapak
Baskı Tarihi: Kasım – 2014
 

Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri

İsmail E. Erünsal
 

osmanlikulturtarihininbilinmeyenleriKültür ve edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, bu kitabında yıllar yılı zihninde yoğurduğu, çalışmaları sırasında tespit ettiği, ilmî çalışmalara katkı sağlayabileceğini düşündüğü, daha önce bilinmeyen belgeleri ve kültür tarihimizle ilgili bazı ilginç konuları okuyucularıyla paylaşmaktadır. Erünsal yaptığı çalışmalarda özellikle Osmanlı’dan günümüze kitap kültürü, sahaf ve kütüphaneler özelinde gün yüzüne çıkmamış birçok şer‘i sicil, rapor, seyahatname, günlük kullanmıştır. Büyük bir ustalıkla yorumladığı bu belgelerin hepsi Osmanlı entelektüel tarihini aydınlatan birer meşale olarak literatürdeki yerini almıştır. 

* Fetihten sonra İstanbul’da ilk defa hangi vakıf kütüphanesi kuruldu?

* II. Bayezid dönemi âlimlerinden Molla Lütfi zındıklık ithamıyla mı öldürüldü?

* Fethedilen Arap ülkelerindeki vakıf kütüphaneleri Osmanlılar tarafından yağmalandı mı?

* Somuncu Baba hakkındaki yeni bilgiler.

* Şeyh Vefa’nın bilinmeyen vakfiyesi.

* Şehid Ali Paşa’nın kitaplarının müsaderesi dolayısıyla Osmanlılara yapılan bağnazlık ithamı ne derecede haklıdır?

* Viyana Elçisi Seyfullah Ağa’nın sefareti sırasında başından neler geçti?

* Bir Osmanlı kadısı: Sadreddinzâde Telhîsî Mustafa Efendi, günlüğünde hangi ilginç olaylardan bahsediyor?

* Osmanlı Sultanı II. Osman adına gönderilen elçiyle Lehistan Kralı Nalkıran (II. Ogüst) neler konuştu?

* Aşkî Mustafa Efendi Medine Tarihi adlı eserinde neler yazıyor?

* Osmanlı münevverlerinin Evliya Çelebi’ye ve Seyahatnâme’sine bakışı nasıldı?

* II. Abdülhamid döneminde Türk kütüphaneciliği nasıldı ve hangi kütüphaneler vardı?

* İslâm dünyasında bir kütüphane türü olarak Dârü’l-İlimler ne zaman ortaya çıktı?

 

Her biri Osmanlı kültür tarihi alanında çok önemli bir boşluğu doldurarak geleceğin tarihçilerine ve kültür araştırmacılarına yol gösteren birçok sorunun cevabı Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri’nde… 

  • İlk Baskı Tarihi: Kasım 2014
  • ISBN: 978-605-08-1799-7
  • Sayfa Sayısı: 496
  • Ebat: 13,5×21
  • Baskı Sayısı: 1
  • Fiyatı: 28,5 TL

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Yorumlara kapalıdır.

Bir yorum bırak