Limni'de bir sürgün veli – Fikrikadim

Limni’de bir sürgün veli

H Yayınları tarafından hazzBK351306DA041_250ırlanan “Niyâzî-i Mısrı Okulu” serisinin ilk kitabı LİMNİ’DE SÜRGÜN BİR VELÎ -Niyâzî-i Mısrî’nin Hatıraları- Mırsi’nin hayatıyla ilgili ilginç bilgiler aktarıyor…

H Yayınları, Türk tasavvuf edebiyatına kaynak eserler kazandırmak amacıyla çıktığı yolda Türkçe’nin ve tasavvuf edebiyatının en etkileyici aşk şiirlerinin sahibi, bu yüzden de hemen her şiiri bestelenen büyük mutasavvıf Niyâzi-i Mısrî’nin -Niyazi Mısri’nin hatıralarını yayınladı. Şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir menâkıbı, tasavvuf araştırmalarının en velûd araştırmacılarından Dr. Mustafa Tatcı’nın elinden tasavvuf araştırmacılarına, Mısrî aşıklarına sunuluyor.

Eserin Rumeli ağzı ile ve çok bozuk bir Türkçe ile kaleme alınması eserin okuyucuya ulaşmadan önce belli bir sadeleştirme süzgecinden geçirilmesini zorunlu kılmış. Ancak bu sadeleştirme sayesinde eser, sayın Tatcı’nın kaleminden bir roman akıcılığı kazanmış.

Dr Mustafa Tatcı;

“Limni’de Sürgün Bir Veli”, Niyâzî-i Mısrî (1617-1694)’nin Limni’deki türbedârı Şeyh Abdî Siyahî (ö.1852)’nin “Menâkıpnâme-i Niyâzî-i Mısrî” adıyla kaleme aldığı eserinin çeviri metninden sadeleştirilmiştir. Bu menâkıpnâme, Limni’de yazılmıştır. Burada anlatılan bilgilerin çoğu Mısrî’nin Ada’ya sürgün edildiğinde hizmetinde bulunan ilk halifesi ve türbedârı Şeyh Mahmûd Efendi’den derlenmiştir. Eserde bazıları tenkide muhtaç pek çok yeni bilgi vardır.

“Menâkıpnâme-i Niyâzî-i Mısrî” büyük âşık Niyâzî-i Mısrî’nin vuslatının 315. Senesinde kendisine yapılan eziyetlerden Türk milleti adına umarım bir özür vesilesi olur. Eser, bu temenniyle Hz. Mısrî’nin rûh-ı kudsîlerinden özür dileyerek zât-ı âlilerine ithaf edilmiştir.”

Her ne kadar kitapta olaylar, yer yer kronolojiye uyulmadan anlatılmışsa da, bu menkıbenin Niyazi-i Mısrî’nin hayatına, devrin tasavvuf hayatına, Limni’deki dinî hayata, dinî-tasavvufî konulardaki münakaşalara dair önemli bilgiler içerdiği görülüyor. Osmanlı’daki marijinal sufi hareketleri kavramak açısından da Niyazî- Mısrî’nin menkıbeleri değerli bir kaynaktır.

Kitabın künyesi:

Limni’de Bir Sürgün Velî, Niyâzî-i Mısrî’nin Hatıraları

Haz.mustafa Tatcı

H Yayınları

2014(yeni baskı)

160 sayfa

 

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Yorumlara kapalıdır.

Bir yorum bırak