"Hepisinden eyice bir gönüle girmektir" – Fikrikadim

“Hepisinden eyice bir gönüle girmektir”

Murat Kapkıner

Murat Kapkıner

Tabiinden bir mübarek zat şöyle diyor: “Ashaptan sekiz-on kişiye kavuştum; hepsi kendi haklarında nifaktan korkuyordu”.

Ne iş. Bu mübarek zatlar Peygamber Aleyhisselam’la arkadaşlık etmişler. Allah yolunda can vermiş, mal vermiş, savaşlarda sakatlanmışlar.

Bunların halet-i ruhiyesi böyleyken bizde “kendisinde nifaktan korkan” tek kişi bulunmaz.

Nifakın İman Çağı’ndaki anlamı, Kur’an’daki anlamını yazmıştım; münafık kendini bilir İslam’ın amansız düşmanıdır ve fakat gizler; casusluk için. İman çağında nifak ‘casusluk’tu.

Nifak ile infak aynı kökten. Taşıdıkları anlamları da telif etmek olanaksız gibi duruyor. Acaba diyorum: nafakanın bir uzak ilgisi var mı: nafaka geçimlik. Münafık da geçinmemesi gerekirken (iyi) geçinen Allahalim.

Sahabi şunu demek istiyor: Mümin olmaya müminim de (anacağım nedenlerle, aslında müminlerin çoğu imanından da emin değildir) acaba Ahiretim ne olacak; Doğru yaşayabildim mi. Bir de doğru yaşamak var biliyorsunuz: amel-i Salih. Yani yaşam karşısında doğru tepkilerde bulunmak. İşte bu ameli salihten kaynaklanan ‘gereği gibi iman edebildim mi’ korkusunu izale edecek tek şey var; onu anlatmaya çalışacağım.

Anılan rivayeti de, belli durur ki bu anlamda ele almak gerekir; casusluk anlamında değil.

Şu anlamda anlaşılmalı:

Sahabe anlatıyor: “Bir gün birisi gelip: ‘Ya Rasülallah! Kıyamet ne zaman kopacak’ diye sordu. O da (Aleyhisselam) ironiyle: “Kıyameti sorduğuna göre, iyi hazırlamışsın demek ki’ dedi. Adam: ‘Vallahi ne çok namazım var ne orucum. Şu kadar ki Allah’ı ve Rasul’ünü çok seviyorum’ deyince Rasülûllah: ‘Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir’ diye onu muştuladı. Ömrümüz boyunca Peygamberi dinlemiştik ama bizim için de bundan daha muştulu bir söz duymamıştık”.

Dikkat ettiyseniz anılan korku, salt, Tabiin’in kavuştuğu birkaç sahabide yok; tümünde var o korku: ‘imanım edimim sağlam mı; Cennet’e gidebilecek miyim’.

“Hayatımız boyunca bundan daha muştulu bir söz duymadık”. Neden? Çünkü hiçbiri edimlerine güvenmiyor, önemlisi, edim vs.nin imanın göstergesi olmadığını iyi biliyorlardı. Salt söz olarak, Kelime-i Şehadet anlamında imanlarına da güvenmiyorlardı. Tutalım ki yukarda değinildiği gibi imanlarından eminler: O zaman da salih edimler çıkıyordu karşılarına. Mesela belki içlerinden: ‘Şeytan da mümindi’ diyorlardı. Gerçekten de sülûkun en çetin zaman dilimi burasıdır: müminsin ama ahiretinden asla ama asla emin değil, hatta daha çok me’yussun. Onun için bir yazımda ‘sahih günah‘ın mertebe olduğunu yazmıştım. Öyle ya önce iman olacak ki günahın da sevabın da sahih olsun.

İman soyut bir şey. Hiçbir edim onu doğrulamaz; hiçbiri yanlışlamaz. Ama kalbin eylemi ‘sevgi’, kesin göstergedir inanca. Ya da tersinden söylersek inanç kesin göstergedir sevgiye. Bunu biliyorlardı: ‘Rasülûllah’ı seviyorum; öyleyse endişeye mahal yok’. Çünkü hepsi hiçbir şeyden emin değilseler de O’nu (Aleyhisam) çok sevdiklerinden emindiler. Muştu budur.

Kendimizle kıyas edersek, ila maşallah böyle bir korku taşıyan yok. Onların korkusu salt, yeteri kadar namaz kılabildim mi, oruç tutabildim mi, abdesti doğru alıyor muyum, namazda tadil-i erkâna uyuyor muyum. Zekâtı bu sene de verdim mi vs. Hepsi Din’in, İmana göre kışrıdır, göze görünen yanı, amelleridir ve riya ve sum’aya fevkalade elverişlidir. Yani şekilcilik. Yani şeriat. (Başa gönderme yapalım: Nafaka=Geçimlik ve/veya geçimlilik). Bunlara bir de ‘ilâ i kelimetullah cıhadı’ eklenirse ortaya IŞİD çıkar.

Fıkıh ve kelamın tarihi gelişimi sonucu elde bulunan materyallere göre IŞİD’nin hiçbir yanlışı yok.

Ama İslam özünde bu muydu.

Ben namaz oruç gereksiz mi demek istiyorum; bilirsiniz ki değil. Ama açıkça söylüyorum: “kişi sevdiğiyle beraberdir” bilinci sende yoksa, hepsinin vebali günahı boynuma, kılmasınlar o namazı, tutmasınlar o orucu. Çünkü ‘Yarınki Gün’ yüzlerine çarpılacak. ‘Bir güzel sevebildin mi Allah yolunda’, birini (birilerini) sevebildin mi sevemedin mi: Seni kurtaracak olan bu.

Geçen yazımızdaki Hz. Yunus’un İki dizesinin tekrar yeri geldi:

“Bir gönülü yaptın ise

Er eteğin tuttun ise”.

Hepisinden eyice bir gönüle girmektir”.

Ö söz orada yalnız başına durmuyor. Bakınız hadis:  “İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İla ahir…”

Yukarda biraz füturca ettiğim laf için: “Bu kadar cahil ama samimi ‘mukallit’ Müslüman Cehennem’e mi gidecek” diyeceksiniz. Avam-Havas: kimde müminlere (doğrusu tüm insanlara) karşı sevgi, şevkat, merhamet, feragat, fedakârlık yoksa, onun namazı orucu boşa gitmiştir. Kılmamış olsa cezası daha az olurdu: kimseyi yanıltmadığı için.

Diyeceksiniz ki böyle birileri olabilir mi:

Allah yolunda dostluk, feragat ve fedakârlıkla, yukarda sayılan erdemlerle test edildikten sonra belli olur; test edin bakalım elinizde kaç tane saf (net) Müslüman kalacak.

İlgili ilgisiz (acaba ilgisiz mi) son söz: Dikkat ettiniz mi andığım (sonunda IŞİD’çı olan) sevgisiz, şeraitçi de mucizeye, keramete, evliyaya olağan üstülüklere (yani aşka, aşkınlığa) inanmıyor. Ateler de… Şaşırtıcı değil mi.

IMG_0932Ressam: Murat Kapkıner

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

1950 Malatya dogumlu. Ses ve saz sanatçısı, ressam, denemeci, romancı ve şair. (Yazarın diğer yazılarını okumak için lütfen isme tıklayın.)
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

2 adet yorum var.

  1. Nevzat dedi ki:

    “İlgili ilgisiz (acaba ilgisiz mi) son söz: Dikkat ettiniz mi andığım (sonunda IŞİD’çı olan) sevgisiz, şeraitçi de mucizeye, keramete, evliyaya olağan üstülüklere (yani aşka, aşkınlığa) inanmıyor. Ateler de… Şaşırtıcı değil mi. Kesinlikle öyle.”
    Yazıyı okuyana son anda verilmiş bir hediye gibi.

  2. yusuf dedi ki:

    İmanın biçimselleşmesi, bir biçime hapsedilmesi meselesini gördüm yazıda….

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak