Günümüzde siyaset ve siyasetçi nasıl olmalıdır? – Fikrikadim

Günümüzde siyaset ve siyasetçi nasıl olmalıdır?

serdar Bozdoğan

Serdar Bozdoğan

Siyaset,  medeniyetin muasır seviyeye taşıyıcısı, barış, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ve nezaketin bir bütün hale getirilip toplumda olgunluk ve erdem düşüncesinin bir bütün hale getirilmesinin merkezidir. Siyasetçi toplumsal barışı, kardeşliği, birlikte yaşama sevdasını, ülke birliğini, ülke ve toplum dirliğini pekiştiren bir hizmet alanını inşa etmekle mükellef olup bu değerleri sadece milli ve manevi hedefler gözeterek ülkenin, devletin ve milletin kalkınmasını sağlamakla mükellef olan asaletin emanetini vekaleten koruyan hizmet faaliyetinin gönüllü fertleridir. Bu değerler siyaset arenasında hassasiyetle korunmalı, değişmez temel ilke ve prensip haline getirilmelidir. Günümüzde şöhret duygusunun zirve noktasına geldiği siyaset ve siyasetçi kavramı sıradan bir hal haline getirildiğinden önem ve ehemmiyetinin zedelenmesine neden olmaktadır. İnsanların şöhret duygularını tatmin edeceği bir yer olma aşamasına gelmişken aynı zamanda gruplaşmaların ve ötekileşmelerin de merkezi haline gelmiştir. Ötekileştirici, ayrıştırıcı, söylemler, toplumu olumsuz bir şekilde gererek toplumsal huzursuzluk teşkil etmektedir. Bu olumsuz hadiseden önce ülkemiz, sonra devletimiz ve en çok milletimiz zarar görmektedir. Tarihe adını altın harflerle yazdıran ülkemizin şanlı geçmişini güzel bir şekilde incelediğimizde siyasetçilerin asla partizan ve fanatiklik duygusuna yakalanmadan siyasete bir bilimsel gözle bakıp bu değerlerin halka hizmet sahasında sunumunu gerçekleştirmek için aşk ve şevkle çalıştıklarını göreceksinizdir. Tarihin derinliklerinde ceddimiz muhalefetliği de erdemli bir şuur içerisinde gerçekleştirip rakiplerinin ayıbını örterek mücadele edip temel esas olan ülke sükûnetine zeval getirmemeye hassasiyetle özen göstererek milli hedefler öncelikli analiz ve sentez odaklı ülkenin ve devletin çıkarlarını koruyan halkının istiklal ve istikbalini gözeten icraatlar gerçekleştirmişlerdir. Günümüzde ayrılıkların, parçalanmaların, hakaretlerin, suçlamaların kol kanat gezdiği, maymun politikası izleyen sahte medyanın yangına odun taşırcasına mahalle karıları gibi dedikodu furyasında yanan ateşe kütük taşırcasına kuryelik yaptığı, yer yer abi ile kardeş, yer yer baba ile oğul, yer yer komşuluk ilişkisini bile zedeler hale geldi…

Halihazırda oluşan ve hızla kendisini yenileyen bu hadiselerden meydana gelen toplumsal huzursuzluğu ülkemiz, milletimiz ve devletimiz hak etmiyor. Oy uğruna, koltuk uğruna İnsanları germenin, toplumu huzursuzluk ortamına çekmenin ülkeye bir şey kazandırmayacağı gibi, oluşan ve oluşturulan gerginlikle siyaset yapılması da uzun vadede siyasete olumlu bir şey kazandırmamaktadır. Gerginleştirilen siyaset temel kavramların altını boşaltacağından, dış mihrak ve günün moda sözcüğüyle yabancı devlet güdümlü paralel yapılanmaların, ülke üzerinde oynanan oyunlarına zemin bulma alanı olacağından maalesef haçlı zihniyeti oyunlarını sergilemek isteyenlere meydan açılmış olacaktır. Siyasette söylemleri TBMM koruması adı altında birleştirici, bütünleştirici, toplumsal sevgi, saygı üzerine inşa edilirse, toplumsal barış, birlik ve beraberlik mutlak suretle kalıcı bir şekilde sağlanır. Siyasetin merkezi toplumsal barış, birlik ve beraberlik sevgi ve saygı üzerine kurulduğu zaman ülkede yaşayan tüm vatandaşları negatif enerjiden arındırarak atmosferi gerginleştirmeden pozitif enerjiyle gelecek nesillere örnek olabilecek davranış seferberliği içerisinde hareket ettirilmesini sağlar.

Siyasi gerginleşmenin önüne geçebilmenin diğer bir yolu, siyaseti getirim olmaktan çıkarmak gerekir. Bu günün Türkiye’ sinde siyasi liderleri yıpratan etrafındaki kişilerin nefsinin zayıflığıyla hatalar yapmalarıdır. Siyaset hizmet amaçlı olmalıdır. Getirim amaçlı olursa, yolsuzluk ve usulsüzlük her zaman var olacaktır. Yolsuzluğu ve usulsüzlüğü liderler engelleyemediği gibi, nefsinin esiriyle hata yapan siyasetçilerin hatasının faturalarını maalesef liderler ödemektedir. Ahde vefa duygusuyla yanlış yapan yol arkadaşı olarak gördüğümüz kişileri korudukça ve korumaya çalıştıkça lider olarak telafisi mümkün olmayan yanlışa hak edilmediği halde düşmüş ve düşürülmüş olmuş olunacaktır. Temiz siyaset temiz toplumu, temiz toplum, hem manevi zenginliğiyle huzuru hem de toplumda maddi huzuru sağlayacaktır. Günümüz toplumu ne cahildir, nede vurdumduymazdır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını har vurup harman savrulmasının ilk önüne geçecek olan varsa bu mutlak suretle siyasetçilerdir. Siyasette hukuk ve yasalar ön plana çıkarılarak hukuk ve yasalar işletildiğinde toplumsal gerginlik söz konusu olamaz. Hukuk ve yasalar yavaş işlerse, savurganlığın önünü, haksız kazancın önünü asla kapatamazsınız. Toplum oluşan ve oluşturulan ve daha da önemlisi yapay medya tarafından kışkırtılıp hadiseleri delil aramaksızın hesap sormaya çalışırsa, gerginliğin yanında hukuksuzluk ve adaletsizlik ön plana çıkar bu da toplumsal keşmekeşliği yaratır. Siyasette gergin söylemlerden kaçınılmalı, siyaseti ve siyasetçileri getirim sağlayıcı hareketlerden uzak tutmalı, rant peşinden koşanı siyaset alanından uzaklaştırılmalıdır. Siyaseti mal ve mülk zengin olup şöhret deryasında dalmak için değil, sadakat, emanet ve fetanet bilincinde, siyaset bilimi erdemine vakıf olmuş, halkla ilişkileri güçlü, bilgi ve deneyim sahibi, milli ve manevi değerlere sadık, kutsal değerleri koruyan, mücadeleci bir ruha sahip olanlardan olup, üstlenmek istediği misyonu sadece milli vizyona taşımayı sözlü, kalben ve ruhen zikrederek, ettiği bu kutsal zikri gayret felsefesi olarak benimseyenlerden hizmet zengini olmak için seçilmelidir. Siyaseti “Halka Hizmet, Hakka hizmet” i kendisine şiar edinenler yapmalıdır.

Siyasetçi nasıl olmalıdır.

1: Siyasetçi; Milli ve manevi değerlere bağlı, ideal düşüncelerin koruyucusu olmalıdır.

2: Siyasetçi; Devletin idaresini koruyan, kollayan ve çıkar odaklı kullanmayan olmalıdır.

3 Siyasetçi; Devletin kasasını güvence altına alıp milli serveti muhafaza eden olmalıdır.

4: Siyasetçi; Devletin milli politikalarını strateji odaklı inşa eden akıl ve zeka sahibi olmalıdır.

5: Siyasetçi; uluslararası ilişkilerde mücadele edecek diplomatik zekâya sahip olmalıdır.

6: Siyasetçi; Telefonu sekretere bırakıp, ikinci özel bir telefon kullanmamalıdır.

7: Siyasetçi; Yardımlaşma ve dayanışmalara özen gösteren bir ahlaka sahip olmalıdır.

8: Siyasetçi; İlim ve bilim dallarına merakı olan olmalıdır.

9: Siyasetçi; Tarih bilimine sahip olan geçmişi unutmayan olmalıdır.

10: Siyasetçi: Halkla ilişkileri güçlü olan ama halkın gücünü kendi çıkarları için kullanmayan olmalıdır.

11: Siyasetçi; Algılaması güçlü, adaptasyonu kuvvetli, analitik düşünce oluşturabilen olmalıdır.

12: Siyasetçi; Emniyet, güvenlik ve kamu diplomasi kurallarına vakıf olmalıdır.

13: Siyasetçi; Halk açken kendisi tok yatan olmamalıdır.

14: Siyasetçi; kendisine Yalakalık yapan, vatandaşa aslan kesilen danışmanların arkasına saklanan, içi başka dışı başka olmamalıdır.

15: Siyasetçi; Asaletin millette vekâletin kendisinde olduğunun şuurunda olandır.

16: Siyasetçi; Pürü pak tertemiz olan, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan olmalıdır.

17: Siyasetçi: TBMM’ de Görev süresi bittiğinde Ankara’ ya çakılmayıp, memleketine onurlu bir şekilde dönebilecek yüze sahip olan olmalıdır.

18: Siyasetçi; Geleceğin yiğit fertleri olacak olan bugünün gençlerine sahip çıkıp, ilim ve irfan odaklı bir yetişme olanağını sunan olmalıdır.

19: Siyasetçi; Uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadelede azim gösteren olmalıdır.

20: Siyasetçi; Terör ve terörizm ile mücadelede istikrarlı olan olmalıdır.

21: Siyasetçi; Dünden ibret alan, bu güne sahip olan, yarına hakim olan, yarından sonraki refahı kazanmak için canla başla mücadele eden olmalıdır.

22: Siyasetçi; Asrın en büyük hastalığı olan CEHALET salgısının azılı düşmanı ve korkulu rüyası olan olmalıdır.

18: Siyasetçi: Arkasına baktığında yalanlar içinde geçmiş bir zaman serüveni değil, hakka ve halka hizmetle geçmiş bir mesai sürecinin ehemmiyetine vakıf olup manevi huzura erişenlerden olan, en azılı rakip ve muhaliflerin dahi yiğidi öldürün hakkını yemeyin işte bu karşınızdaki ADAM diyerek onure edilen olmalıdır.

1 Kasım 2015 seçimlerinin ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olması ümidi ile…

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak