G20 nedir neden önemli? – Fikrikadim

G20 nedir neden önemli?

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan topluluğa verilen isim olarak belirlenen G20, daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olarak kabul edilir.

 

2- G-20’de hangi ülkeler var?

ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye. Grubun 20’nci üyesi Avrupa Birliği.

Bu ülkelerin yanı sıra, üye olmamakla birlikte uluslararası bazı kuruluşlar da katılıyor. Bu kuruluşlar da şöyle:

Uluslararası para Fonu (IMF) Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

3- Neden önemli?

G-20 ülkeleri dünyada üretilen bütün mal ve hizmetlerin parasal değerinin yüzde 85’ine, küresel ticaretin yüzde 75’ne sahipler. Dünya nüfusunun da üçte ikisi G-20’de yaşıyor. G-20’nin aldığı kararlar ekmeğimizin fiyatından, eğitimimize, teknoloji kullanımımızdan, soluduğumuz havanın kalitesine kadar her alanda yaşamımızı etkileyebilecek potansiyele sahip. Tabii liderler aralarında anlaşabilirse ve verdikleri sözleri tutarlarsa.

4- G20 Ülkeleri neye göre belirlenir

G20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada ilk 31’de yer alıyor. Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella, ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20’de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20’de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

5- Ne zaman kuruldu?

1999’da Asya ekonomik krizi çıkınca ABD ve Kanada Maliye Bakanları krizle baş edebilmek için bir grup kurmaya karar verdiler. Bu amaçla, 20 ülkeyi G-20’yi oluşturmak için davet ettiler. Bu davette uluslararası finans için önemli bir ülke olmak, jeo-stratejik konum, nüfus, kendi bölgesindeki önemi gibi faktörleri gözettiler. 2008’e kadar G-20 Merkez Bankası Başkanları ile Maliye Bakanlarının buluşma platformu oldu ama bu tarihten sonra liderler düzeyinde de buluşmaya başladı.

6- Nasıl karar alıyor?

Resmi bir karar alma mekanizması yok. Her üye kendi görüşlerini dile getirir. Uzlaşma ilkesine göre hareket edilir. Zaten kendisini de “küresel ekonomik konularda yapıcı tartışmaların gerçekleştiği gayri resmi bir platform” olarak tanımlıyor. Her sene yapılan zirvenin sonunda ülkelerin fikirleri ve çekinceleri göz önüne alınarak bir bildiri yayınlanıyor. Böylece ülkeler, bildirideki hedeflere ulaşmak için söz vermiş oluyor.

7- Karara uymayan ülkelere yaptırım var mı?

Hayır.

8- Nasıl çalışıyor?

Birçok uluslararası örgütün tersine devamlı bir personeli yok. Genel Sekreterliği de. Başkanlık rotasyon usûlü ile yapılıyor. Bir önceki, bir sonraki ve halihazırdaki başkanlık, zirve toplantısının konularına, konuşmacılarına karar veriyor. G-20’nin ilişkili grupları da var: Düşünce kuruluşlarının toplandığı T-20, Emek gruplarının toplandığı L-20, Gençlik örgütlerinin toplandığı Y-20 gibi. Türkiye, 2015’teki dönem başkanlığı sırasında kadın hakları örgütlerinin toplandığı W-20’yi de kurdu.

9- Türkiye’nin G 20’ye bakış açısı ne?

Türkiye, hem gelişmiş hem gelişmekte olan en büyük ülkeleri kapsadığı için temsil gücünün yüksek olduğunu düşünüyor. G-20’yi küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından en uygun platform olarak tanımlıyor. Bu nedenle G-20’nin bütün faaliyetlerini ve toplantılarını önemseyip, üst düzeyde etkin katılım ilkesine göre hareket ediyor. Ayrıca küresel ekonomik yönetişimin pekiştirilmesi bakımından G-20’nin rolünün güçlendirilmesinden de yana.

10- Antalya toplantısının gündemi neler var?

Türkiye’nin hazırladığı gündemin 3 ana ilkesi ve 11 başlığı var.

İlkeler: Kapsayıcılık, uygulama ve büyüme amaçlı yatırım.

Kapsayıcılık: G-20’ye üye olmayan ülkelerin sesinin de duyulması Türkiye’nin özel önem verdiği bir konu. Her dönem başkanı üye ülkelerin dışında dört misafir davet edebiliyor. Türkiye bu hakkını Azerbaycan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı Malezya, Afrika Birliği dönem Başkanı Benin, Afrika Kalkınması için Yeni Ortaklık Örgütü (NEPAD) Dönem Başkanı Senegal ve Singapur merkezli bağımsız bir danışmanlık şirketi olan Global Governance için kullandı.

Uygulama: Zirvede verilen sözlerin tutulmasına Türkiye özel önem veriyor. Somut adımların atılması için görev gücü grupları oluşturdu.

Yatırım: G-20 Ekonomik büyümeyi amaçlıyor. Türkiye de ekonomik büyümenin sağlanması için üretime yatırımın temel olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de özellikle KOBİ’lere yatırımın önemine dikkat çekiyor.

11 başlık da şöyle: Finansal düzenlemeler, Uluslararası Finansal yapı, uluslar arası vergilendirme, yolsuzlukla mücadele, makro politikada işbirliği, yatırım, ticaret, istihdam, kalkınma, enerji, iklim değişikliği.

Türkiye bu başlıklar altında KOBİ’lerin desteklenmesi ve Dünya KOBİ Forumu oluşturulması, özellikle gençlerin işsizliği ile mücadele, ekonomik büyüme ve ticaretin arttırılmasına özel önem veriyor.

Ancak zirvede küresel yakıcı sorunlar da ele alınıyor. Bu çerçevedeki ağırlıklı konu mülteciler ve terörle mücadele olacak.

G20’ye katılan devlet başkanlar

g20-devlet-başkanları

g20-devletbaşkanlari

G20 Konuk Devletler

g20-konuk-devletler

YAZAR HAKKINDA

fikrikadim.com sitesinin görüllü editörü
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak