You Are Browsing ‘Süleyman Seyfi’ Category

Süleyman Seyfi Öğun Avupa merkezci “Sosyalizan Batıcılık” daha çok yerleşik orta sınıf âilelerin çocukları tarafından geliştirildi. Elbette ki Kurucu Babaların “Aydınlanmacı” tezleriyle uyumluydu. Karşı çıkılan ise NATO’cu Batıcılık idi. 78’li nesillerde tablo...

Süleyman Seyfi Öğün Fizik düşünce târihinin geldiği aşamada çelişkili bir durumun hüküm sürmekte olduğunu biliyoruz. Fizik biliminin ilgi...

Süleyman Seyfi Öğun Anadolu; yâni Küçük Asya, gerçekten de derin bir kültürel çeşitliliğe sâhip bir coğrafyadır. Bu özelliği ile, mukayeseli...

Süleyman Seyfi Ögün / YeniŞafak Bana öyle geliyor ki, meşrepleri çok farklı olsa da bu memleketin entelektüel dünyâsı iki târihsel kompleksten mustariptir: Bilimsizlik ve felsefesizlik. Bilimsizlik kompleksi kendi içinde çarpışan farklı akımların ortak derdidir. Ne var ki bu dert, farklı şekillerde işlenir. Ben burada, “şüphesiz” ve “şüpheli...

Süleyman Seyfi Öğün / YeniŞafak Bu başlık, Türkiye’de entelektüel kültür târihinin gizli yarasıdır. Aşağı yukarı Tanzimât’tan başlayarak, Batı ile temasa geçen; pek çoğu da Batılı değer ve düşüncelerle düşünmeye çalışan entelijensiyamız ile Batılı siyâsal çevreler ve entelektüeller arasında garip; doğrusu bence de, oldukça...

Süleyman Seyfi / YeniŞafak Türkiye dünyâ işbölümünde bir yarı-merkez ülke konumundadır. Bu, siyâseten, cümle sorunları ile uluslaşmasında ve modern devletini inşâsında gözüküyor. Türkiye’nin ekonomik olarak ise yine tipik olarak bir yarı merkez ülkenin yaşaması muhtemel olan inişli-çıkışlı bir grafiği var. Keynesgil dünyâda, yarı-merkez...

Süleyman Seyfi / YeniŞafak Türkiye’de siyâsal bölünmeler, biraz da sosyoloji tenbelliğinden kaynaklı olarak  şablonlarla açıklanıyor. Şu çok âşina olduğumuz sol-sağ ayırımı bunun tipik bir misâlidir. Bunu; liberâller, sosyalistler, sosyal demokratlar, muhafazakârlar gibi ideolojik yelpazede dilediğiniz kadar çeşitlendirebilirsiniz. Bahsedilen...

Süleyman Seyfi Öğün / YeniŞafak Yine bildik bir tartışma: Bir dizi çekiliyor.  Senaryoda bir imam rolü var. Burada çizilen imam portresi rahatsızlık yaratıyor. İşin ucu Diyânet’e kadar uzuyor. Başkanlık diziyi protesto ediyor. Daha önce vermiş olduğu desteği çekiyor. Çekimlere mekân olan  camileri ekiplere kapatıyor…. Bu tarz tepkilerin...

Süleyman Seyfi Öğün / YeniŞafak Ne kadar beylik bir soru değil mi? Bu ülkede kimbilir kaç defâ söylenmiştir. Bu gidişle kimbilir daha kaç defâ söylenecektir? Bu yazı yazılırken, Karaman’daki mâden fâciâsında, sular altında kalan 18 işçinin âkıbeti halâ belirsiz. Gelin görün ki, zaman geçtikçe umutlar azalıyor. Ama Allah’tan...

Süleyman Seyfi Öğün / YeniŞafak Türkiye’de kentsel dönüşüm süreçleri hızlanarak devam ediyor. Özellikle de İstanbul’un târihi dokusunu oluşturan ve çöküntü bölgeleri olarak bilinen alanlar, mahalleler el değiştiriyor ve dönüştürülüyor. Ama, sürecin sosyolojik ve kültürel arkaplanında tuhaf şeyler yaşanmakta olduğunu çok...