You Are Browsing ‘Rasim Özdenören’ Category

Rasim Özdenören Bir gazete internet portalında Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 25 Eylül’de İzmir’de episkopos ataması yaptığı haberini “Lozan delindi Ankara izledi” üst başlığı ile verdikten sonra, alttaki başlığında da: “Canlı yayında Lozan’ı deldiler”...

Rasim Özdenören Cahil diye, kurulu düzen içinde kendi çıkarından başka bir şey bilmeyen kimseye diyorum. O, yalnızca kendi kısır çıkarının...

Rasim Özdenoren / Yenişafak Aşağıya iktibas ettiğim yazı yaklaşık 17 yıl önce bu sütunlarda A. Gaffar Taşkın imzasıyla tarafımdan kaleme alınmıştı. 28 Şubat süreci doludizgin gidiyordu… Benim, ne bu yazımda ne başka yazılarımda kolay kolay bir hukukî sorun oluşturacak hususlara rastlamak imkânsız ölçüde zordur. Böyle olmasına rağmen...

Rasim Özdenoren / Yenişafak Başkasının gerçekliğini dikkate almakla ona saygı göstermek farklı şeylerdir. Bir Hindu’nun inek tabusunu kabul etmek, o inancı benimseme veya ona saygı gösterme anlamına gelmez. Ancak bir Hindu ile ilişki içinde bulunan biri, onun bu telakkisini dikkate alma durumundadır. Evinize bir Hindu’yu konuk etmişseniz...

Rasim Özdenoren / Yenişafak Hayat devam ediyor. Daha kat edilecek bir mesafe daima bulunur önümüzde. Onu ele geçirdiğimi sandığım her seferinde, elimden kayıp gitmesine ne anlam vermeliyim? Yoksa filozofumuz haklı mı: bir şey sürekli yineleniyorsa o şey abese mi dönüşüyor? Bir ceza hükmüdür: Sanırım filozofumuz, tezini bu temel kaziyeye dayandırıyor:...

Rasim Özdenoren / Yenişafak Bu fiillerin taşıdığı somut fiili durumlar olduğu gibi onlara yüklediğimiz mecazi anlamlar da varbulunuyor. Örneğin kırmak/kırılmak fiili bir nesneyi bir veya daha çok parçalara ayırma anlamını taşır. Fakat mecazen de birine karşı kırgın duruma gelmeyi, kırılıp gücenmeyi ifade eder. Küsmek fiilinin de genelde mutfak...

Rasim Özdenoren / Yenişafak 10 Kasım akşamı saat 21 sularında bir TV programında (TV 24: Politik Eksen) konuşmacılardan Turgay Güler, Mustafa Kemal’le ilgili bir anekdot aktardı. İlköğretimde, bir ders kitabının okuma parçasıymış: Okul sıralarında sınıf arkadaşları birdirbir oynarken sıra Mustafa Kemal’e gelince eğilmek istememiş....

Rasim Özdenoren / Yenişafak Zaman döngüsel olarak mı ilerliyor, doğrusal olarak mı? Kimilerine göre zaman döngüsel olarak ilerliyor. Ancak bu döngünün tek bir yörünge üzerinde seyrettiğini kabul edersek tarihin de belli aralıklarla durmadan tekrarlandığını kabul etmek zorunda kalabiliriz. Buna bakarak kimileri de zamanın doğrusal bir çizgi üzerinde...

Rasim Özdenoren / Yenişafak “İşlediği günahları açığa vuranlar dışında, ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü bir iş yapıp, Allah onu örttüğü halde, sabahleyin kalkıp: “Ey falan! Ben dün gece şöyle şöyle yaptım” demesi, açık günahlardandır. Oysa o kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi...

Rasim Özdenoren / Yenişafak “Ey Ebû Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet!” (A. Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi [*]). Çorbaya suyunu bol koymaktan maksat ne olabilir? Bu sözü lügat anlamıyla anlamak mümkün olduğu gibi mecazi bağlamda kabul etmek de uygun görünüyor. Cümleyi lügat anlamıyla...