You Are Browsing ‘Vehbi Başer’ Category

Bugün 10 Kasım… 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte din ve devlet ilişkileri ciddi şekilde sorgulanır oldu. Mustafa Kemal’in ve onun arkadaşları Cumhuriyet kadrolarının haklı olduğu, laikliğin ne kadar önemli olduğuna dair konuşmalar yapıldı. Osmanlı’nın son zamanlarında...

TOKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM, HATTÂ MEDENİYET -VI- Dönüşüme Yaklaşım Biçimleri Yerleşmelerimizin dönüşümü konusunda genellikle son yaşadığımız hadiseleri abartmak eğilimindeyiz. Hayır, herşey bu zamanda başlamadı. Tanık olduğumuz değişim ve dönüşümün son evrede hız farkını başlangıç sanma eğilimindeyiz. Bu konuda yapılacak bir araştırma,...

TOKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM, HATTÂ MEDENİYET (V) Doc. Dr. Vehbi Başer Günümüz yerleşmeleri bir tekno-egemenlik altında, özellikle yaya olarak hareket eden insanın ortadan kalktığı bir manzara sergiliyor. Geleneksel yerleşmelerde, insanın ortalama hali, yaya olarak hareket etmekti. Bir işe, tarlaya, bahçeye yahut mesela köyden kasabaya veya şehre giderken...

TOKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM, HATTÂ MEDENİYET (IV) Doc. Dr. Vehbi Başer Günümüz Türkiyesi’nde yerleşmelerin son derece özensiz bir inşaat faaliyeti aracılığıyla rant iştahına kurban edilmiş “dâimî şantiye”ler halini alması, gündelik koşturmacalarımızı azaba dönüştürerek hepimizi şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyor. Geleneksel...

TOKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM, HATTÂ MEDENİYET (III) Doc. Dr. Vehbi Başer Geleneksel yerleşmeler arasındaki farklılıklara önce kuşbakışı bir göz atalım: Anadolu’daki geleneksel yerleşmeler, arazinin kullanımına göre yoğun, gevşek ve dağınık yerleşmeler olmak üzere, kabaca üç farklı tip altında incelenebilir. Yoğun yerleşmeler neredeyse bir...

Türkiye Derken Geleneksel Anadolu’da yerleşmeler geniş bir çeşitlilik göstermekteydi; bu geniş çeşitlilik çerçevesinde, bütün yerleşmeler oldukça karakteristik farklılıklardan kaynaklanan özgül mekânsal kimliklere sahipti. Yerleşmelerimize ait mekânların hala “kimlik ifade eden” görüntüleri, büyük ölçüde bu geleneksel mirastan ayakta...

Dışına Çıkılamayan Aynı Kent Geleneksel köy, kasaba ve şehirlerden günümüzdeki yerleşme kompozisyonuna doğru, Türkiye’de yaşanan dönüşüm, uzun uzun araştırılmayı hak edecek kadar karmaşık ve halen yeni uğraklara doğru devam eden bir süreç. Genel olarak modernleşme istikametindeki dönüşümlerde, modernliğin meydan okumasında içkin...

Böylesine büyük bir kasırganın orta yerinde; düşünmek, anlamak ve mukabele etmek büsbütün imkansız değilse de, optimal biçimde başarılabilir görünmüyor. Hangi anaforların insanları bir yaprak gibi bu heyulânın gövdesine kattığı, bu canavarın nelerden ve nerelerden beslendiği; neleri, nereye doğru, nasıl tahrîb ettiği ve kısa ve orta vadede...

Vehbi Başer Evrenin süreç halinde olması, bize görünen yönüdür. Bugünkü bilgimizle, evrenin mekanik bir düzenek ve hatta biyolojik bir organizma...

Vehbi Başer Hoca’dan “gökdelen sevdamıza” kurban vermiş olduğumuz mazlum inşaat işçilerimizin anısına…   görenek bu artık bir telefon belediyeye bütün farzınısünnetlerini bilmeye memurbirileri mesaideiçi rahat olabilir yanişehirde o telefonuedecek biri varsayanında yöresindekaygı giderilmiş demektir nasılsakalmaz elbetölüm...