You Are Browsing ‘Servet Kızılay’ Category

ArrayServet Kızılay Dünyanın en ünlü siyaset kuramcılarından biri olarak sayılan Belçika’lı düşünür Chantal Mouffe “Çok Kutuplu Bir Demokrasi Tasavvuru” başlığı altında 21 Mayıs (Cumartesi), saat 16’da bir konuşma yapmak üzere Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nin misafiri...

Servet Kızılay UNESCO 2016 yılını “Aristoteles yılı” ilân etti. Onun adına değişik etkinlikler, programlar düzenleyeceğini ve...

Servet Kızılay Fransız düşünür ve edebiyatçı Maurice Blanchot’nun ‘dışarı’nın çok tekin bir yer olmadığını söylediğinden bu yana,...

Servet Kızılay Jean François Lyotard’ın “Postmodern Durum” adlı eseri (aslında o bir rapordu), yeni bir akımın habercisi olmuştu. Kendisinden...

Servet Kızılay Jean François Lyotard’ın “ Postmodern Durum” adlı eseri (aslında o bir rapordu), yeni bir akımın habercisi olmuştu. Kendisinden...

Servet Kızılay Kavramlar sadece manipülasyon amacıyla kullanıldığında, kendinden başka herşeyi gösterebilen tükenmiş ve tüketilmiş bir aklın...

Servet Kızılay Konuya “Türk ve Kürt” diye giriş yapmak, konuşmaya şeytanın adıyla başlandığını varsayar ve şeytanın araya girişini...

Servet Kızılay Mimaride tartışma alanının en büyüğü ve bir o kadar karmaşık sorunu, mimaride anlam – değişim üzerine kurulan sorundur...

Servet Kızılay Siyasi arenada şu aralar sıklıkla kullanılan “nefret söylemi”, nefreti de söylemi de yeterince açıklamamakla birlikte zihnimizde kaba ve eksik bir resim oluşturmaya yardım eder. Siyasi anlamıyla; dışlamanın, ötekileştirmenin, düşman göstermenin ifadesi olarak muhaliflere-muhalefete yöneltilir. Yani bu ifade, kavramsal çerçevede...

Servet Kızılay   Kemal Tahir, olağanüstü bir şiirsellikle ismini verdiği eseri “Rahmet Yolları Kesti” yazarken, son dönem Türk solunun anlamak istediği hiçbir olumsuz, çirkin anlamda rahmetin yolları kestiğini söylememişti. Bilakis eserdeki rahmet, yolları yerden bitecek şekilde olumlu şekilde açıvermişti. Hatırlarım: Sadece bu şiirsel...