You Are Browsing ‘Servet Kızılay’ Category

ArrayServet Kızılay Hatırlamak, unutmaya bağlanan ve unutmaya gereksinim duyan bir kavram. Yani onun ortaya çıkması, seyrek de olsa unutulan bir şeyin ya da kendini unutturan bir şeyin olduğunu örtük şekilde söyler. Lakin İsrail’i hatırlamak, hiç de kendisini unutacağımız yahut kendisini...

  Servet Kızılay Dünyadaki siyasal konjüktürün gidişatı, gittikçe kötüleşiyor: Neo-ulusalcılığın yeniden fakat daha gaddarca formüle...

Servet Kızılay Kapitalizm ve Teoloji, teorik olarak bakıldığında aralarında birbirlerine yaklaştırılamayacak kadar uzun mesafeler bulunan iki...

Servet Kızılay Geçenlerde 23.Dünya Enerji Kongresi çerçevesinde Türkiye ile İsrail arasında gaz koridoru anlaşması söz konusu oldu. Mavi Marmara...

Servet Kızılay Coğrafyamız gün gittikçe daha büyük bir yangın yerine dönüyor. Yangını söndürebilmek için bulunan bütün önlemler, siyasetin...

  Servet Kızılay Ülkemizde son dönemde ard arda patlayan bombalar, maddi ve manevi hasarlarıyla birlikte insanları derinden etkiledi. Genel olarak...

Servet Kızılay “Halk ayaklanması”, “Halk direnişi” sosyalist ve komünist düşüncede ideal ve merkezi bir yer işgal etse de aslında tüm...

Servet Kızılay Bu ülkede yaşayan herkes bir şekilde genel siyaseti anlamayı hatta ona göre konum almayı bir ihtiyaçmışcasına hisseder. Siyasetin...

Servet Kızılay Düşünceyi bir zamana ve mekana hapsetmek, onu siyasi ve coğrafi sınırlar içine tıkmak doğru değil şüphesiz fakat günümüzde...

Servet Kızılay Son siyasi gelişmelerden sonra tartışmalar lider etrafında toplanmaya başladı. Kendisini muhalif diye konumlandıranlar, lider-önder...