You Are Browsing ‘Mustafa Everdi’ Category

1.Çocukluğumuzda düğünlere davetiye bastırmak müşkül işti. Pahalı. İlçenin tek gazetesini çıkaran matbaanın davetiye basması da mümkündü. Elle dizilen hurufatlarla yazılan ve mektup zarfına sığan kartlar. Tashih hatası, mürekkep lekesi eksik olmayan. Davetiye basımına harcanan...

Ülke fetrete düşer. İnsan boşvermişliğe. Artık oynatmaya yaklaşılır. Devlet gelirini artırmak için her yerden tahsilatı pervasız hale getirir. Sahip çıkacak bir muhalefet de yoktur artık. Bu durumda mazlumun sesini duyan yoktur, ciddiye alan. Büyük davalar anlamını kaybetti, gerçi davamızın anlamsızlığına meftun olsak bile. 1. “Çağımız...

1. Bir yola çıkarız. Yolla anlam kazanalım diye… Bazen yol katılanla anlam kazanır. Biz birey olmayı ihmal ederiz çünkü Biz’e katılmışızdır. İdeal bir yol, yolundakileri bize çevirir; farklılıklar azalır. Aidiyet ve mensubiyet insanı güçlü kılar. Yolun bir ahlakı, ortak davranış kalıpları, ilkeleri ve ritüelleri vardır. Bunlar bizi...

Hepimiz Anadolu’nun farklı şehirlerinin çocuklarıydık. Kendimize, ailemize, bu ülkeye varolduğumuzu, yaşadığımızı subay olarak ispatlayacaktık belki. Ortak kaderlere sürgün edilmeseydik. 1. “Sabah, babamla Kuleli Askeri Lise sınavları için İstanbul’a gideceğiz. Sınav öncesi annem tüm tedbirleri almış. Ceketin iç cebinde “kuvvetli bir...

“Her günah temizlenir, bembeyaz yapılır” Türkiye. 1960 İhtilali. Asker-bürokrat ortaklığı 2. Cumhuriyete geçmeyi. Türkiye’yi sosyalist/kemalist/baasçı bir zihniyetle zaptürapt altına almayı kafaya koymuş bir ideal peşinde. Var olan ana cadde lüks apartmanlardaki çocukların şiir, roman, hikaye,film diye yüksek sesle bağırarak yürüdükleri...

Kalem, yazmak için işaretlere, harflere, rakamlara muhtaçtır ve tasavvurlara. Her kavim/millet/medeniyet farklı işaret, harf veya rakam kullanır ama insanlık ortak tasavvurlar içindedir. Bu nedenle her kalem bir başka kavmin/milletin/medeniyetin kalemleri ile boy ölçüşür. Yoksa kendi iç dolaşımı zamanla sıradan/monoton/laşır ve tekrara düşer. Evrensellik...

O) Kalemle yazmayı öğretendir. (Alak suresi 4. ayet)   İçindeki kalemin hakikati nedir?   Teknoloji geliştikçe yuvarlak; kadim zamanlara inerseniz köşeli harflerle yazmak size bir hikaye, tarih, kültür ve medeniyet üretir. Harflerin köşeli’den yuvarlak ve eğimli şekillere dönüşmesi süreci ile anlaşılır, insanlığın yükselişi. Bilgisayar...

“Nun. Düşün kalemi ve (onunla) yazdıklarını! Kalem S. 1. Ayet.   Mustafa Everdi Kalem, kadim zamanlardan bugüne önemini ve değerini yitirmeyen. Dünyaya iz bırakmamıza yardım eden nesne. Tabii bu tanımdan öte derin ve derunî anlamları var. Gerçek kalem elimize alıp satırlar yazdığımız. Kurşun, dolma, tükenmez, sanal ve nihayet klavyede yazan...

Hakikatin ışığı her nerede ise aradım; kimi zaman okul sıralarında, kimi zaman kitaplar arasında. En çok insan yüzlerinde… Yüzlerinden yüreklerini görmeye çalıştığım insanlarda… Işığı yakalamaya ramak kalmıştı. Birden gözlerim kamaştı, ışığı gördüğüm insanların yüzlerini seçemedim. Her biri beşerî zaafların, ihtirasların...