You Are Browsing ‘Bilal Sürgeç’ Category

Bilal Sürgeç Çok ayrıntılı tarih kitaplarını okumaya gerek yok. Liselerde okutulan T.C İnkılap tarihi kitabında -Serbest Fırka olayının anlatıldığı kısımda-Mustafa Kemal, CHP iktidarına karşı (Danışıklı- muvazaa) bir muhalif parti olmasını istiyor. En sadık adamı Fethi Okyar’a...

Bilal Sürgeç Elazığlıyım. Hayatım boyunca Elazığ dışında Şeyh Said isyanına “İslamcı” direniş veya Seyyid Rıza olayına devrimci duruş diyenlerin aklına şaşarım. İkisi de akılsız bir harekettir. Şeyh Said isyanını gerileten devlet kuvveti değil bizatihi Elazığ halkın kendisi olmuştur. Şeyh Said’i tutuklatan da onunla...

Bilal Sürgeç HDP, PKK’nın legal kanadıdır. 1992 PKK terörünün tavan yaptığı yıllardır. O yıllarda Ayhan Bilgen sağcı vatansever milliyetçi aylık bir dergide yazılar yazıyordu. On iki yıl sonra aralarında MHP’de milletvekiliği (İsmail Köse) yapanların da kurucusu olduğu MAZLUMDER‘e başkan oldu. HDP yayın organının yönetmeniydi....

Bilal Sürgeç Şimdi olay sıcak, şimdi terajedya yazarları iş başında bir kaç gün sonra Suruç’taki patlama yeni ayrılıklar, yeni düşmanlıklar da bir dayanak olacak. Dünyanın en alçak karanlık örgütlerinden biri olan IŞID üzerinden Müslümanlara -hiç alakası olmadığı halde- saldırılacak. ABD’nin planları diğer emperyalist ülkelerin...

Bilal Sürgeç Biraz Milliyetçilik üzerinde duralım. Millet Arapçada din manasına gelir. Fakat Türkiye’de bu daha çok mensup olduğumuz ırkın yüceltilmesi şeklinde anlaşılır. Dünya’da her ülke, mensup olduğu kavmi yüceltme ve yükseltme arzusu güder. Bu arzu olmazsa bir milletin oluşumunu, bir kavmin oluşumunu, bir ailenin bile oluşumu gerçekleşmez....

Bilal Sürgeç Bülent Arınç, çekirdekten yetişme politikacıdır. Rahmetli Erbakan Hoca, Odalar Birliği Başkanlığından polis gücü ile görevinden alınmasın diye orada bir üniversite öğrencisi olarak nöbet tutanlardan biriydi. Yine Erbakan Hoca’nın 1969 yılında bağımsız olarak girdiği Konya’da seçim çalışmalarını yürüten genç...

Bilal Sürgeç Bi kişi hep kötü hep iyi olmaz. Bir devlet hep iyi veya hep kötü iş yapmaz. Hataları da olur, sevapları da. Hata insan fıtratında vardır. Hata ve Günahı ile geçmişe bakmak lazım. 1940’lı yıllarda Elazığ’a bağlı  Köyünde Rumeli göçmenlerinden köy hocası İsmail Hoca, bize gizli gizli Kur’an okuttu. Köydesin,...

Bilal Sürgeç Osmanlı siyasetçisi İttihat ve Teraki’nini isim babası. 1858  İstanbul’da doğdu yine   26 Şubat 1930  İstanbul” İstanbul’da öldü. Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra bir süre Babıâli Tercüme odasında çalıştı. Daha sonra Fransa’ya giderek Grignon Ziraat Mektebi’ni 1884 yılında bitirdi. Yurda dönüşte ilkin...

Bilal Sürgeç Vay be! demek devletimizin haberi yokmuş; bir örgüt gelmiş, devleti ahtapotun kolları gibi sarmış. Haberimiz yeni olmuş. Etmeyin yapmayın kendinizi saf sanıyorsunuz da hiç değilse karşınızdakini o kadar sanmayınız. Paralel dediğiniz cemaat lideri 50 yıl önce tek iken, çıkardığı ses duyulur duyulmaz devletin ilgisi ve bilgisine dahil...

Bilal Sürgeç Said Çekmegil bir mütefekkirdir. Bir düşünce insanıdır. Hayatı Malatya’da geçti ancak özellikle tenkit eleştiri konusunda getirdiği üslup ve metodla Müslümanca düşünme alanında çığır açtı. Bir çok aydını derinden etkiledi. O tüm Malatya’ya  yapılan her konferansa gider bir değerlendirme ve kritik sunardı. Ondan...