You Are Browsing ‘Adnan Çalık’ Category

Doç Dr. Adnan Çalık Türkiye’nin gündeminden hiçbir zaman düşmeyen eğitim sistemimiz hakkında bir değerlendirme yapacağım. Ülkemizde toplam nüfusun yaklaşık yarısı örgün ve yaygın eğitimin içerisinde bir fiil yer aldığını hepimiz biliyoruz. Bu durum ülkemiz için hem bir zenginlik...

Çalışma hayatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 6331 sayılı kanun hakkındaki bir durum değerlendirilmesi yapmıştık. Bu konu ile ilgili ikinci yazımızda çalışma hayatında güvenli ve iş kazalarının azaltılması için neler yapılabileceği ile ilgili değerlendirmeler yapacağım. Atalarımız ne kadar güzel söylemişler “İnsanı...

Uzun yıllar mesleki ve teknik eğitim kurumları ve üniversitede işçi sağlığı ve iş güvenliği derslerini hem teorik hem de uygulamalı olarak verdik. Bu derslerde anlattıklarımızı, yaşadıklarımızı, gördüklerimizi ve tespit ettiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının işçi sağlığı ve iş güvenliği...

Türkiye’nin madenlerin işletilmesi ve kullanımına ilişkin bilimsel ve teknolojik çalışmaları, özellikle üniversiteler ve ilgili kurumlarda koordineli şekilde sürdürülmektedir. Bu bağlamda TUBİTAK öncü ve yönlendirici kurum olarak yüklendiği misyonu başarıyla yerine getirmekte. Türkiye’nin stratejik madenler kapsamındaki Bor ile ilgili laboratuvar,...

Borun ticari ve teknolojik ürünleri ham bor ve rafine bor ürünleri olarak genelde iki gruba ayrılmakla birlikte üçüncü bir grup olarak da özel bor kimyasal (uç) ürünleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Son dönemde endüstriyel uygulamalarda bor uç ürünleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan ham bor ürünleri, Tinkal (boraks) konsantre,...

Bor ile ilgili 3. Yazımızı Bor’un yapısı ve özelliklerini açıklayarak tamamlamıştık. Konu ile ilgili olarak bu 4. Yazımızda Bor’un tarihi geçmişini inceleyeceğiz. Tarihte Bor’un 4000 yıl önce uzak doğuda Çin ve Tibet’te bulunduğu bilinmektedir. O tarihlerden günümüze kadar insanlar Bordan bir şekilde faydalanmışlardır. İlk önce Babiller,...

Bor ile ilgili 3. Yazımızda, Bor’un tanımını ve özelliklerini açıklamaya devam ediyoruz. Bor, 2,3 gr/cm3 yoğunluklu kristal ve 2,33 gr/cm3 yoğunluklu amorf yapıya sahiptir. Bor; elementinin amorf bir toz halindeki rengi koyu kahverengidir. Ancak çok gevrek ve sert yapılı monoklinik kristal halinin rengi ise sarımsı kahverengidir.  Bor, yanıcı fakat...

Bor’la ilgili ilkyazımızı Bor’un mucizevî bir element olduğunu vurgulayarak bitirmiştik. Bu ikinci yazımızda Bor’u tanımlayarak devam edelim. Bizler fen ve mühendislik çalışmalarında genellikle 5 N 1 K (1- Ne? Nedir? 2- Niçin? Neden? 3- Ne zaman? 4- Nasıl? 5- Nerede? Nereye? ve Kim?) sorularını formülüze ederek çalışmalarımızı yaparız. Bu...

Son 10 yılda; Bor, bor elementi, bor madeni, borun önemi, borun stratejik özelliği, bor mucizesi, bor enerjisi, borlama, borun kullanım alanları ve bor uygulamaları gibi kelimeleri ve cümleleri, yazıları, açıklamaları, tanımlamaları, görüşleri, ifadeleri, konuşmaları yazılı ve görsel medyada en sık duyduğumuzu ve halende duymakta olduğumuz bilinmektedir....

Her başlangıç zordur. Çünkü yazacağınız her kelime, her cümlenin bir sorumluluğu vardır. Burada yazmak, herkesin anlayabileceği ve değerlendirme yapabileceği bir alanda fikir beyan etmek hakikaten zordur. Sosyal medyada yazdıklarınız ve söyledikleriniz anında dünyanın en uzak ve ücra bölgelerine ulaştığından sorumluluğunuz bir kat daha artmaktadır. Bir...