You Are Browsing ‘İhsan Töre’ Category

Irkçılığın yükseldiği Avrupa’nın göbeğinde birileri kanlı eylem yapıyor. Bunu El-Kaide üstlendi deniyor. Ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar, sürüyle tutarsızlık var ama “eylemci pisliklerin konuşamadan infazı”, soruşturmayı yapan komiserin “ani intihar eğilimi”...

Kaybetme yolunda koşturduğumuz üç ana ilkemiz var. Hüsn-ü zan. Araç amaç dengesi. Edep. Hüsn-ü zan: Muhatabımızın öz ve niyet olarak kötü amaçlar taşımadığı önkabulüdür. Yekdiğerimize değer vermek ve güven duymakla ilgilidir ki, altında abartılmamış bir özgüven yatar. Araç amaç dengesi: Araç amacı aşamaz. Amaç öncüldür....

Toplumumuzu parçalayan ciddi bir sorunumuz var, fikirlere gerekenden fazla önem vermek, tartışmayı bilmemek, değişememek. Konuları tartışırken bir anda kurbağa yutmuş gibi heyecanlanıp alevlenme, küsme, varını yoğunu ortaya koyma, bağırma çağırma gibi şeyler memleketimizde pek yaygın. Daha ileri gidip, şiddetin devreye girmesi de var ki. Konu...