You Are Browsing ‘FİKİR-KİTAP’ Category

Tolga İlkay ‘‘Bütün, parçalardan meydana gelir. Geçmiş ise, bütünün en anlamlı parçasıdır.’’ Çürütülmeye mahkum bir yargı! Sonsuzun parçası da sonsuzdur keza. ‘Hem bütün hem parça olurluk kanunu’ sonsuz mevzu bahis olunca, mülga. Geçmiş ve gelecek yok. Şimdi var. Geçmiş,...

Tolga İlkay Bürokrasi, vatandaşlarına hizmet etmek için geliştirilmiş, modern evrenin yüzü pak çocuğu. Devletin meşru kalıtçısı. Teori yazarlarının iddiası bu. Katılmıyorum. Hizmetin temeli, toplumun, dayatılmış/şekillendirilmiş, isteklerine dayanır. Daha insancıl eşitlik, daha uygulanabilir adalet, daha yüksek refah, kaliteli eğitim …?...

Tolga İlkay İnsanoğlu, var oluşunun ilk evresi, hayatta kalma ve türünün devamlılığını sağlama mücadelesinde önceliği –çevresindeki vahşi-yırtıcı canlılara karşı üstünlük kurabilmek için– savaşçı niteliklerini geliştirmeye verdi. Büyüyüp, gelişip doğa ile etkileşimi arttıkça, sadece şiddetin insan türünün devamını...