Büyük Bir Felakete Doğru / Servet Kızılay yazdı

Büyük Bir Felakete Doğru

Servet Kızılay

Siyaset etrafında konuşulan en merkezi şey, ülkeyi kimin yöneteceğidir. Yani iktidarın hangi partiden olacağı, meselesidir. Sorun, siyasal icracı seviyesinde formüle ediliyor. Tabii ki; hal böyle olunca gittikçe kişiler, siyasal hesaplar devreye girip önem kazanıyor. Lakin Türk siyaseti, tüm kurum ve kuruluşuyla problemlerini belirli ölçüde giderebilmiş bir yapıda değil. Asıl düşünülmesi ve sorulması gereken noktalar, ısrarla atlanıyor. Bunlar atlandıkça da bir girdap etkisi ile karşı karşıya kalınıyor.

Siyasetinin en büyük sorunlarını yöneticiyle sınırlamak, sadece bize özgü bir durum değil. Bölge devletleri de aynı siyasal refleksleri göstermekte. Yapısal sorunlar; daha çok güvenlik politikalarının artırılması, nefret söylemi ve ayrıştırma üzerinden kurgulanan siyasal algılarla çözülmek isteniyor. Algı yönetiminin her şeyden önemli bir konumda olduğu bu siyasi refleks, insanları giderek “haklı” söylem biçimleri içine hapsetmekte, siyasal meşruluğunu da burada arayıp bulmak istemektedir. Ortaya çıkan sonuçlar ise, kaçınılmayacak kadar kötü şeyleri kapsıyor: Herkesin “haklı olduğu” ama elde avuçta yıkımların, talanların, ölümlerin kısaca türlü türlü felaketlerin kaldığı korkunç şeyleri gösteriyor.

Türkiye’de “Başkanlık Sistemi” ortaya atıldığında, perde arkasında aynı siyasal düşünce yapısı işlemeye başladı. Yani sorun daha iyi ve karizmatik bir liderin yönetim sorunu olarak formüle edildi. Böylelikle ortaya çıkacak siyasal krizlerin üstesinden hızlıca gelineceği, iddia ve kabul edildi. Siyasette üretilen ve toplumda oldukça yaygın olarak kullanılan “nefret” söylemi yüzünden bunu tartışmaya zemin bulamadık. “Dost/Düşman (hain, vatan haini…vb) arasındaki zıtlık, halen bile Başkanlık tartışmalarını rasyonel bir boyutta tartıştırmıyor. Şayet yanlış hatırlamıyor isem; ne zaman Osmanlı’da işler kötüye gitse, çare olarak “merkezi yapının güçlendirilmesine başvurulmuştu. Yahut “şayet ciddi bir siyasal kriz varsa mutlaka merkezde gevşeme vardır, bu yüzden onun güçlendirilmesi gerekir” tezi, sıklıkla ortaya atılmıştı. Başkanlık sistemine geçmek için gerekli olan siyasal alt yapının kurulmamış, sağlanmamış olması, siyaset mekanizmasını başka açılardan bunalıma sokacak diğer etkenlerden. Kısacası; Bürokrasiyi hızlandırma ve karar mekanizmalarını daha etkin kılma adına önümüze sürülen bu sistem, siyasalın sadece hız üzerinden çözülemeyecek bir şey olması nedeniyle, yeni krizler, daha kırılgan fay hatları, çatışma alanları üretecek gibi.

Türk siyasetinde devletin “derin” yapısı “aklı” dahil olmak üzere; bütün bilinen şeyler, kanaatler, kesin hükümler, tez elden çöpe atılmalı. Böylelikle gelecek büyük felaketlerden kaçınılabilir belki. Büyük felaket derken; güvenlik politikalarının, nefret söylemlerinin, ürettiği problemler başta olmak üzere siyasal-ekonomik-sosyal…vb birlik- bütünlüğü tehlikeye atan, yıkıcı karakter taşıyan bazı tehditlere işaret etmek istiyoruz. Buradaki işaret, bir temenni değil ya da siyasal bir fütürizme (kehanete) dayanmıyor. Post-modern siyasal kurguyu temele almıyor. Şüphecilik (septizm) ve Bilinemezcilik (agnostizm) düşüncesinin en yüksek bir değer kabul edip bunu siyasette hakim kılmak istemiyor. Yalnızca siyasal tarzımızın değişmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Toplumdaki gerilimin azaltılması, nefret ve ötekileştirici söylemlerin ortadan kaldırılması, farklı fikirlerin (hoşa gidilmese de) tartışmaya açılması, tahammül sınırlarının genişlemesi buna mukabil güvenlik politikalarının daraltılması, siyaseti genel değerler etrafında ele alınması… vb unsurlar aynı zamanda siyaseti sürdürebilmenin imkanını sağlayabilir.

Demokrasi, insan hakları hukuku, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet… vb siyasal kavramlardan haz etmeyen ve mesafeli duranların; derde şifa olacak başka bir model, başka bir  yol-yöntem bulmaları ve insanlara teklif etmeleri kaçınılmazdır. Yoksa siyasal şifozreni, siyasalın sınırlarını rahatlıkla aşıp cinnete doğru koşabilir.

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak