'Anneciğim! Türkler gelmiyor!' – Fikrikadim

‘Anneciğim! Türkler gelmiyor!’

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı bir rapora göre, Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa yolunun açılmasının AB’ye yönelik göçe etkisi sınırlı kalacak.

Ayşe Karabat

Ayşe Karabat

Üstelik, vize serbestliği ile paralel yürüyen Türkiye-AB geri kabul sürecinin etkin işlemesi, AB’ye diğer ülkelerden gelen düzensiz göçün denetim altına alınmasına yol açacak ve AB’yi rahatlatacak.

Türkiye’nin vizesiz Avrupa için gerekli olan 72 kriteri yerine getirmek için yaptıklarının anlatıldığı ilerleme raporuna ek olarak 4 Mart 2016’da hazırlanan Avrupa Komisyonu çalışma belgesine göre, Türkler artık eskisi kadar AB’ye göç etme hevesinde değil.  Hatta daha önce Avrupa’ya yerleşmiş olanlar ya da onların çocukları geri dönmeye başladı. 

Türk vatandaşlarının AB’ye olan göç eğiliminin düşmesinin arkasında da “2000’ yılından sonra Türk ekonomisinin büyümeye ve çok yüksek sayıda yeni iş olanakları yaratmaya başlaması gerçeği” var. Rapora göre, bu nedenle, Türkler yurt dışına değil, yurt içinde göç etmeye başladı.

Türkler eskisi kadar AB’ye yerleşme eğiliminde değil

Belgeye göre, Türkiye’den AB ülkelerine sığınma başvurusu yapanların sayısı 2015 yılında yalnızca 2745 oldu. 2014 yılında AB’de yasadışı bulunan Türklerin sayısı 8270. Aynı yıl 3210 Türk, AB sınır kapılarından çevrildi. 569’u yasadışı yollardan AB’ye girmeye çalıştı.

Türklerin vize başvurularının reddedilme oranıysa düşme eğiliminde. 2014 yılı için yüzde 4.4. Bu, dünya ortalamasının da altında bir oran.

Oturma izni alanların sayısı düşüyor

Son yıllarda Avrupa ülkelerinden oturma izni alan Türklerin sayısı küçük oranda da olsa düşme eğilimi içinde. Bu eğilimin dışında iki ülke var. Almanya’da aile birleşimi, Polonya’da ise eğitim nedeniyle Türkler oturma izni almak istiyor.

Sığınma taleplerinde hızlı düşüş

Rapora göre, Türk vatandaşları 1980’lere göre, çok daha az sayıda uluslararası koruma, yani sığınma talebinde bulunuyor. Yalnızca 1989 yılında yaklaşık 45 bin sığınma başvurusu yapılmışken, 2004’den sonra bu eğilim de hızla düşmeye başladı. 2004’de Türklerin yaptığı sığınma başvurusu 5000 ile sınırlı kaldı. Oysa, bir sene önce 2003’de bu sayı 23 bindi. Çünkü rapora göre, 2000’li yılların başında Türkiye istikrarlı bir döneme girdi, demokratikleşme ve özgürleşme konusunda adımlar attı.

 
 

AB İstatistik  Kurumu Eurostat’a göre, sığınma başvurularının çok büyük bir kısmı da reddediliyor.

Rapor, Avrupa Komisyonu’nun 2015 Eylül’de Avrupa Konseyi’ne Türkiye’nin güvenli ülke ilan edilmesini önerdiğini de hatırlatıyor. Bir ülkenin güvenli ülke ilan edilmesi, o ülkede demokratik kurumların işlediği ve siyasal baskının olmadığı anlamına geliyor.

Düzensiz göç eğilimi de düşüşte

Avrupa’da yasa dışı bir biçimde bulunan Türklerin sayısı da 2008-2014 yılları arasında düştü.

AB kapısından çevrilen Türk sayısı 2014’de yalnızca 3210

AB sınır kapılarına gelip, ülkeye geçerli vizeleri ya da oturma izinleri olmadığı için girmesine izin verilmeyen Türklerin sayısında da azalma var. Rapora göre, diğer ülke vatandaşlarının sayısı ile karşılaştırıldığında Türklerin sayısı gerçekten de düşük.  Türklerin en çok geri çevrildiği üç sınır ise Bulgaristan, Yunanistan ve hava yoluyla gelenler için Almanya.

AB’ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan Türklerin sayısı da rapora göre, son altı yılda yarı yarıya azaldı. Bunun arttığı tek ülke, Macaristan. 2015 yılında 112 Türkiye vatandaşı, Balkanlara vizesiz seyahat imkanından faydalandı sonra da  Macaristan üzerinden AB’ye yasadışı yollarla girmeye çalıştı.

Sahte belge kullanarak AB ülkelerine gitmeye çalışan Türklerin sayısı 2014 yılında yalnızca 463 oldu.

Avrupa Birliği içindeki ülkelerin, ‘geri dönme’ emri verdiği Türkiye vatandaşı sayısında da azalma eğilimi var. Bu rakam 2008’de 15,705’den 2014’de 9830’a düştü.

AB çok az Türk’ün vize başvurusunu reddediyor

Türkler son yıllarda AB’den en çok vize alan beş ulustan  biri. 2013 de 740 bin Türk vatandaşına 2014 de 770 bin Türk vatandaşına vize verildi. Vize reddedilme oranı da düşüş içinde.

Vize serbestliğinin sonuçları sınırlı kalacak

Bu rakamları ortaya koyan belgeye göre, vize serbestliği başlarsa, Türkiye’de ikamet eden ama Türk vatandaşı olmayan yabancılar, sahte pasaportla AB’ye girmeye çalışabilir ya da bugüne kadar vize başvurusunun reddedileceğini düşündüğü için başvuru yapmamış Türkler, AB’ye düzensiz göç etme eğilimine girebilir ama bu gibi eğilimlerin etkisi de sınırlı olacak. Rapora göre bu etkinin sınırlı kalacak olmasının üç temel nedeni var:

Her şeyden önce, her ne kadar AB’nde Türk vatandaşlarının akrabaları bulunsa ve Türkiye’deki işsizlik oranı yüzde 10 olsa da, ülkedeki refah seviyesi eskisi kadar düşük değil.

İkinci olarak, yaşadıkları bölgeleri daha iyi yaşam koşulları için terk etme eğilimi içindeki Türkler, yurt dışına çıkmak yerine ülke içinde yer değiştirmeyi ve büyük şehirlere gitmeyi tercih ediyor.

Üçüncü olarak da Türkler, son yıllarda ülkede yapılan reformlar nedeniyle daha az uluslararası koruma talebinde bulunuyor.

Bununla birlikte raporun dikkat çektiği başka bir nokta ülkedeki durum:

AB’de uluslararası koruma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısının, ülkenin Güney-Doğu bölgelerinde halen var olan (ve Haziran 2015’te barış sürecinin sona ermesinden bu yana maalesef daha da kötüleşen) gerilim ve ülkenin iç siyasi dinamikleri ile bağlantılı diğer faktörler (özellikle de 16 Aralık 2013 sonrası hakim, savcı ve gazeteciler üzerinde artan baskılar) neticesinde artması mümkünse de, bu faktörlerin bile – durum daha kötüye gitmediği müddetçe – Türk vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularının azalmasına yol açan genel eğilimi ciddi şekilde değiştirebileceği düşünülmüyor. “

Raporun ulaştığı sonuç şöyle özetleniyor:

Vize serbestliği, halihazırda, özellikle büyük Türk Diasporasına sahip ülkeler üzerinde göçe etki edebilir ama bu etki sınırlı kalacaktır.”

Aljazeera

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın

YAZAR HAKKINDA

fikrikadim.com sitesinin görüllü editörü
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak