Ahmet Emin Yalman ve devrin devlet tarihi – Fikrikadim

Ahmet Emin Yalman ve devrin devlet tarihi

Bilal Sürgeç

Bilal Sürgeç

Ahmet emin Yalman, 1952 yılında Malatya suikastından hemen önce Elazığ’a gelir. Hatıralarında anlatığına göre kendisine karşı Malatya’da girişilen suikast burada planlanmış ancak uygulanamamış. Hüseyin Üzmez o sırada  Elazığ lisesinde öğrencidir.

Ahmet Emin Yalman

Ahmet Emin Yalman

Ahmet Emin Yalman, 1925 yılında Elazığ’da cezaevinde yatmıştır. Elazığ’la ilgili verdiği bilgiler şunlardır “Halkı kısmen Ovaya inmiş. Kafileler halinde yirminci yüzyılın başlarında Amerika’ya Boston civarına göç eden Harput’un harabe ve kalıntılarını ziyaret ettim.” Zindan  Çarsancaklı Ahmet beyin evidir.. Bir çok eski ittihatçı ile sohbet eder.  İnkılâpları benimsemiş insanlardır.  Elazığ’da Rauf Orbay’ın dostu eski İttihatçı eski Müdafaa-i Hukukçu Hacı Kaya ve Saçlı İmam lakabıyla tanınan ve devrin düşüncesini ve ihtiyacını derinden derinden kavrayan aydın din alimi Ahmet Muhlis Saçlı ile uzun uzadıya dertleştim. Saçlı Hoca “Bu memlekette her felaketin sorumluluğunu yobazlar taşır” diyordu. Bunların ardından tanıdığım ve çalışmaları havsalaya sığmayan eserlerini gördüğüm Kız Sanat Ensitütüsü müdürü Bayan Sıddıka Avar, köylerden toplayıp az zamanda Türkçe öğrettiği ve ileri bir kavuşturduğu kızların yanında koca bir gün geçirdim” (277)

Ahmet Emin Yalman’ı en çok ürküten Milliyetçiler derneğidir. Türkiye de gazetesi için iller eki çıkarmaktadır 49 vilayet dolaşır. Her gittiği yerde Milliyetçiler derneğinin tabelası ile karşılaşır. Onlardan nefret dili ile bahsetmektedir “gerek Elazığ’da gerek Doğu şehirlerinde gerici milliyetçiler derneğinin adım başına koca koca merkezleri olduğu göze çarpıyordu. Fakat bunu boş bir gayret diye karşıladım geçtim” diye anlatıyor.

mehmet emin yalmanAhmet Emin Yalman bir dönmedir. Terim olarak dönme; samimi olarak eski dinlerini terk edip ihtida edenlere denilmez. Dönme kriptolara denir. Adam Yahudi, Müslüman oldum diyor asırlarca kimliğini saklı ve gizli tutuyor. İçten içe İslam’a Müslümanlara düşmanlık yapıyor. İşte bunlar dönmedir.

Ahmet Emin Yalman’ın Gördüklerim ve Geçirdiklerim isimli hatıratının IV. cildini dine dindarlara karşı eleştirel bir tutumla yazmıyor, resmen hakaret ediyor. Halbuki o yıllarda İslam adına ciddi hiç bir çalışma yok arada bir rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, Büyükdoğu dergisini çıkarmaktadır. İslami bir gayret içerisinde olan güçlü teşkilat da yoktur. Sadece Milliyetçiler Derneği vardır. Bu derneğin varlığı Ahmet Emin Yalman’ı müthiş rahatsız etmektedir. Her satırında bunu dile getirmektedir. Gençlik ve başka teşekkül olmadığı için Anadolu insanı her tarafta Milliyetçiler derneğini kurmuştur.

1952 yılında Hüseyin Üzmez, Ahmet Emin Yalman’a bir suikast tertip eder. Bu olay bahane edilerek yurtta gençlerin az buçuk milli hava teneffüs ettikleri Milliyetçiler Derneği kapatılır. Bunu yapan da maalesef Adnan Menderes’tir. Derneğin kapatılması taa 27 mayısa kadar gidecek şuursuz, milli davalardan yoksun genç bir kitlenin yetişmesine neden olacaktır.

16 Ağustos 2015’de Kızılay’da saatçi Musa abi ile ile karşılaştım. O, 1952 yılında Malatya’da Hüseyin Üzmez’e Ahmet Emin Yalman’ı vurması için silahı temin eden kişidir. Ve o bunu, gurur duyarak anlatır.

Bazı İslamcılar bu olayı bayağı yüceltirler; İşte İslamcı mücadele, derler, hakkında kitaplar yazarlar, konferanslar tertip ederler.

huseyin-uzmez-amuda-kalkti-6586941_1755_bFakat benim aklım fikrim bu suikaste islamcı hareket denilmesine bir türlü yatmaz. İslam için hiç bir hayırlı sonuç doğurmamış bir eylemdir.. Yapılan bu eylem Müslümanlara ne kazancı, ne getirisi oldu?, sorusunun zarardan başka cevabı yoktur.Zararlarını sayalım: 1- İslami motifi olan Milliyetçiler derneği kapatıldı. 2 -Suçsuz onlarca insan tutuklandı. biri işkenceden öldü vs….

Musa abi, yaptığı işle coşkulu bir mutluluk duyuyor, bin defa sorsalar o da anlatsa bıkmaz usanmaz. Hiç pişman değildir.

Ahmet Emin Yalman, Hüseyin Üzmez’le cezaevinde görüşür. Üzmez döne döne pişmanlığını ifade ediyor. Kendisini kandırdıklarını anlatıyor. Kullanıldığını anlatıyor Yalman’ı göklere çıkarıyor. Eğer suikast işini icra etmese öldürüleceğini söylüyor.

Üzmez’in anlatıklarını Musa abi’ye anlatım “Biz onu (Necip Fazıl da dahil) o yazılarından dolayı 60 yıl önce kovmuştuk dedi. Ne diyelim Musa abiye, itiraz edemem, geldiği bu yaşta hatalı bir hareket olmuş Müslümanlara hiç faydası olmamış diyemezdim, ya!

Ahmet Emin Yalman devrin devlet adamlarının ve siyasilerinin ruh halleri ile ilgili ilginç ipuçları da vermekte:

Fuat Köprülü “Ben ilim adamıyım. Makamda gözüm yok, fakat en münasibi Başbakanlığa bir müddet için benim geçmem ve Adnan Menderes’i yetiştirmemdi. Mademki böyle olmadı, bana Dışişleri Bakanlığı ile beraber hiç olmazsa Parti başkanlığı da verilmeliydi.” ( s 220)

İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı olmasını sağlayan Mareşal Fevzi Çakmak’tır. Ancak genelkurmay başkanlığından emekli edilince İnönü’ye içerler. Hayatının son günlerinde İnönü onu hastanede ziyarete gider. Fakat Mareşal tarafından kabul edilmez. Bu hal kırıcı bir hava yaratır. (s 203) Bir kaç gün sonra Fevzi Çakmak’ın vefat eder . Fakat radyonun müzik yayınına devam etmesi gençliği çileden çıkartır. Radyo protesto edilir. Türkiye’de hükümet yas tutmazken Irak ve Suriye’de yas ilan edilir. (s 209)

Adnan Menderes Allah beni Ahmet Emin Yalman’ın Dostluğundan Korusun! Demesine rağmen ne Ahmet Emin Yalman’la olur ne de onsuz olur.

Ahmet Emin Yalman hatıralarında anlattığına göre Demokrat Partinin isim babası kendisidir.(s 43)

Adnan Menderes ve Fuat Köprülü Vatan gazetesinde yazdıkları bahanesiyle Halk Partisinden ihraç edilirler. (s 38)

mehmet-emin-yalmanAtatürk’ün ölümünde Celal Bayar, memleket endişesiyle fedakârlık ve ferağatta çok büyük bir imtihan geçirdiği sırada Celal Bey’in muhitindeki “mutat zevat” İsmet Paşa’ya karşı düşmanlık hisleri besliyor, aynı zamanda ondan çekiniyorlardı. Cumhurbaşkanı ve milli Şef olursa hepimizin boyununa ip takarak sürükletir diyorlardı. Celal Bayar memleketin menfaatini ve huzurunu muhitinin baskısına göğüs germekte, her türlü ihtirasları yenmekte bununla ilgili şahsi riskleri göze almakta buldu. İnönü’nün buna karşı ilk tepkisi Celal Bayar’ı başbakan yapmak oldu. Fakat bu işbirliği uzun sürmedi. ( s.39) Fakat aradan 20 yıl geçer. Menderes Kıbrıs meselesini hal için Londra’ya giderken uçak kazası geçirir. Muhalefetin sesi anında kesilir. CHP ve Millet Partisi sözcüleri samimi bir şekilde üzüntülerini bildirir. Menderes Ankara’ya dönerken tren istasyonunda karşılanır. Muhalefetin yumuşamasının DP’lilerin gevşemesine yol açacağından endişelenen Celal Bayar İnönü ile Menderes’in karşılaşmaması için trenin İnönü’nün beklediği noktada değil de biraz daha ileri de durmasını ister. Menderes ise trenden İnönü’nün durduğu noktada durmasını ister. Menderes’in dediği olur. Celal Bayar “Adnan Beyin günün sevgilisi olmasından kötü niyetle faydalanmağa çalışanlar var.” (s 350) diyerek siyasette esen bahar havasını sonlandırır.

Savaşta yenilen tarafın düştüğü kötü durumla ile ilgili olarak Ahmet Emin Yalman’ın II Dünya Harbinden hemen sonra kurulan Nürünberg mahkemesini izlemek için gittiği Almanya izlenimleri ibreti alemdir “Almanya, Amerika, İngiliz, Fransız, Rus işgal bölgelerine ayrılmış bunların her birinde Almanlara kötü aşağı insan muamelesi etmek bozgunu her adımda başlarına vurmak, kendileri ile dostça teması, hatta çocukları okşamağı yasak etmek, ortak ve genel bir prensip halindeydi. Yalnız aç, Alman kızlarına harp ganimeti gözleriyle bakmak ve kendileriyle rahatça ilişki kurmak bütün galipler için mübah ve serbesti.” (s 58)

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak