Statükonun dershaneleri – Fikrikadim

Statükonun dershaneleri

Statüko, zaman ve konjonktürle yakından ilgilidir. Değişenin ne olduğunu anlamaz ve alışıla gelmiş olanı -o her neyse- tekrarlarsanız, statükonun bir parçası olmuşsunuz demektir. O nedenle bir dönemin yenilikçileri, zamanın değişimiyle statükonun kendisi oluverir. “Zamanın, konjonktürün, reel-politik düzenin değişimine ayak uyduramayanlar kimlerdir?” sorusu akla gelir.

Devletin siyasal olarak pragmatik-liberal dönüşümüne destek olan çevreler, ne gariptir ki şimdilerde demokrasinin ve sivil siyasetin  gelişimine karşı direniyorlar. Bunun en önemli sebebi sanırız -paradoksal bir okumayla- geleneksel alışkanlığın devam ettirme arzusu. Yani yeni dönemde statüko ve militarizmi temsil eden çevrelerden elde ettikleri imtiyazla geliştirdikleri kurumların devamını sağlamaya çalışmaları. Bu pragmatist siyaset, jakoben cumhuriyetin taşıyıcısı olan Kemalist çevrelere yarıyor. Düzen değişirken statükonun taşıyıcısı sermaye ile birlikte iş tutmaya çalışmaları ise tartışılması gereken ayrı bir sorun.

Modernist, pozitivist, jakoben cumhuriyetin devamlılığı amacına matuf tek tip vatandaş yetiştirmeye yönelik düzenlenmiş olan Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun bir sonucu olan dershaneler üzerinden başlatılan tartışma aslında değişenle, statükonun mücadelesidir. Tartışmanın sürdürülmesini sağlayan noktalardan biriyse dershanelerin, kötü bir eğitim sisteminin  sonucu olduğudur ki yanılsamanın kendisidir.

Evet, ortada birilerinin dediği gibi bir sonuç bulunmaktadır. Bu sonuç eğitim sisteminden kaynaklanan sorunların anahtarı olarak ambalajlanan dershanelerdir. Dershaneler mevcut sistemin taşıyıcılarıdır ve her türlü sınav kaldırılsa dahi (Anadolu, fen lisesi veya üniversite sınavları) dershaneler yine devam edeceklerdir. Üretim, hizmet veya idari mekanizmalara yetişmiş insan kaynağı sağlamanın aracı olan eğitim sistemi başarılı öğrenci kavramını alınan notlar/puanlar üzerinden belirlemeye devam ettikçe dershaneler devam edecektir. Sınavsız sistem dershanelerin “Okul başarınızı, notlarınızı arttırmak için dershanelere ihtiyaç var.” sloganına engel olamayacaktır; Çünkü mevcut eğitim sistemi öğrenciyi notlar/puan üzerinden değerlendirmektedir.

Yüksek not alma üzerine kurulu eğitim sisteminin nedeni olan Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun değişmesi; farklı sosyal sınıfların -yeni kurulacak eğitim sisteminde- kendi ihtiyaçlarını belirleyerek, ona uygun eğitim kurumlarını oluşturmalarını sağlayacaktır.  Mevcut eğitim sisteminden; insan kaynağı yönetimi ve istihdamını ayakta tutan kurumların kaldırılması gerekir ki bu kurumların başında dershaneler gelmektedir.

Eğitim sisteminden kaynaklanan ihtiyacın sonucu olduklarını iddia eden vatansever dershanecilerimize -yıllarca eğitime verdikleri desteklerden dolayı- bir soru tevdi etmeliyiz “Peki sizler nasıl bir eğitim sistemi oluşturulduğunda gereksiz kurumlar olarak görüleceksiniz?”

Dershaneler bahane edilerek süre gelen propaganda… Cemaat-medyası ve bir zamanlar her türlü hakarete maruz kaldıkları statükonun temsilcisi medya ile ittifak etmesi…

Sivil bir hareket olarak ortaya çıkmış ve soğuk savaş döneminin milliyetçi, anti-komünist söyleminden beslenip büyüyerek bugünlere gelmiş olan cemaatin ortaya koyduğu kültürel ve ekonomik yapı yeni düzende geçerliliğini yitirmiştir. Bu durumda yeni bir yapılanmaya gitmeleri gerekmektedir ve hatırlatılması gereken cümle şu olmalıdır:

Eski hal muhal…

YAZAR HAKKINDA

Fikr-i Kadim Yayın Yönetmeni (Yazarın diğer yazılarını okumak için lütfen isme tıklayın.)
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Yorumlara kapalıdır.

Bir yorum bırak