MEB ikinci kez uyardı ama okullar dinlemiyor – Fikrikadim

MEB ikinci kez uyardı ama okullar dinlemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere okularda yardımcı ders kitabı tanıtımı, dağıtı ve alımı konusunda Valilikleri, okul yöneticilerini, öğretmenlerini uyardığı halde halen öğrencilere eğitim materyalleri almaları konsunda baskı yapılıyor.

MEB’in valiliklere gönderdiği uyarı metni

81 İL VALİLİĞİNE

Milli Eğilim Bakanlığına bağlı Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ile eğitim-araç gereçleri Bakanlığımız tarafından öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmak üzere illere gönderilmektedir. Diğer taraftan; Bakanlığımıza ait eğitim bilim ağında (www.eba.gov.tr) öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı eğitim-öğretim kaynağı ve her türlü doküman güncellencrek genel ağ ortamında paylaşılmaktadır.

Bakanlığımızca daha önceden yapılan uyarılara rağmen okullarımızda yardımcı ders materyallerinin tanıtım ve reklamının yapıldığı, sınıf içerisinde kullanıldığı, materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur bırakıldıkları yönünde duyumlar Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Bakanlığımızca öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitaplarının dışında gerek örgün eğitim faaliyetlerinde gerekse destekleme ve yetiştirme kurslarında, yönetici ve öğretmenler tarafından yardımcı kitap ve kaynak adı altında tüm öğretim kademelerinde herhangi bir eğitim öğretim araç gereci aldırılmaması, tanıtım ve reklamının yapılmaması, diğer yardımcı ders materyallerinin kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunulmaması gerekmektedir.

Ayrıca; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilerden değişik adlar altında para istendiği yönünde bilgiler Bakanlığımıza intikal etmektedir.

Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlerimizin ders ücreti ile ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ders ve konferans ücretleri başlıklı 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; Ders görevi ile ilgili olarak, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere ders ücretinin %100 fazlasıyla ödeneceği, aynı kanunun Mali I lükümler başlıklı 146 ncı maddesinde ise bu kanun kapsamına giren memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği ve hiçbir yarar sağlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmemesi, görevli yönetici ve öğretmenlere ise hiçbir şekilde yukarıda anılan mevzuat hükmü dışında ücret ödenmemesi, ayrıca kişilere ücret dışında fayda sağlayıcı her türlü eylemden kaçınılması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak; Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması, söz konusu uyarılara rağmen aksi davranışta bulunanlar hakkında gerekli idari ve disiplin işlemlerinin yapılması ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

Metin ÇAKIR Bakan a.

Rehberlik ve Denetim Başkan V.

Bumerang - Yazarkafe

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun