17 Ağustos, şiir ve matematik – Fikrikadim

17 Ağustos, şiir ve matematik

Abdurrahim Zararsız

Abdurrahim Zararsız

Ağustos, tarihimizde çok büyük ve önemli ayların gerçekleştiği bir aydır. 1 Ağustos 1571 Kıbrıs adasının fethi ile başlayıp 30 Ağustos 1922 de Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasına kadar içi önemli zafer ve olaylarla doludur. Bunlardan benim için en önemli olanlarından biri ise 17 Ağustos 1999 da İstanbul Çekmeköy’de Kısa Dönem asker iken bizzat yaşadığım Büyük Marmara depremidir. O Elim olaydan (O günü de sayarsak) 7 gün önce, 11 Ağustosta 20.yüzyılın son tam güneş tutulması gerçekleşmişti.  Ve ben o hikmetli olayın da tesiri ile sekizli hece ölçülü, 7 kıtalı, dörtlüklerden müteşekkil bir şiiri kaleme almıştım. Manzara 4 isimli bu şiir İslam ümmetinin içinde bulunduğu genel ahval ile alakalı idi. “Avaz-ı Bîzarar” serisinin de dördüncüsü. (7.4 !)

O dehşetli deprem hadisesinden 32 gün sonra ise kişisel bir araştırma için gittiğim Bahçecik ve Gölcük ziyaretlerimde gördüğüm manzaraların tesiri ile DEPREM isimli bir şiir daha yazmaya başladım.(03.02 !)

Elbette deprem hadisesi bir İlahi takdir ancak ölümlerin sebebi ihmali insandır. Allah esirgesin ama bir daha yaşandığında neticesinin kıyıma dönüşmemesi için almamız gereken bireysel tedbirlerden başlayarak, ustasından müteahhidine, mühendisinden bürokratına kadar bir binanın teşekkülüne temas eden herkes üzerine düşeni eksiksiz yapmalıdır.

Unutmamak ve unutturmamak için, tarihe şerh düşmek maksadıyla yazdığım iki şiiri peş peşe buraya alıyor ve bir kısmını kasten düzenlediğim bir kısmını zaman içinde fark ettiğim, sayısal değerlendirmeleri de takdirlerinize sunuyorum.

Avaz-ı Bîzarar / MANZARA 4

Akıllardan uçtu mazi

Çok karanlık oldu atî

Kul görünce birkaç zor gün

Atalete daldı bugün

****

Elde iken O emanet

Olageldi hep ihanet

Çok ağlayın pek az gülün

Kalpte iman soldu bugün

****

Açken komşu biz tok yattık

Atlas ipek yorgan yastık

“Bela” demiştik daha dün

Kutsal akit n’oldu bugün

****

Ruhen açız karnı tokuz

Helal haram hokuz pokuz

Yetim hakkı bütün bütün

Midemize doldu bugün

****

Bak rezalet perde perde

Namus iffet hepten yerde

Zalimler hür mazlum sürgün

Adalet satıldı bugün

****

Bîzarar bu okunacak

Bilmem kime dokunacak

Gül dikenle verdi sürgün

Bülbüle çatıldı bugün

****

Ay Ağustos doksandokuz

Bugün varız yarın yokuz

Yüz yıl geçmiş sanki bir gün

Son güneş tutuldu bugün

11 Ağustos 1999 / İstanbul

*****

Yıl bindokuzyüzdoksandokuz, ay Ağustos gün onyedi

İnsanlar uykulardan bir uykuya dalıyor ebedi

Eyvah! Ne kadar zorlu bir gün bu gün bu gece ne kara

Bir beşik misali, sallanıyor sallanıyor Marmara

****

Saat sıfır üç-sıfır iki kıyamet kopuyor sanki

Tarif edilmez, yaşamayan bilmez o öyle bir an ki

Ne soluk yüzlerde bir umut ne gözlerde ışık ara

Bir yayık misali, sallanıyor sallanıyor Marmara

****

Kabardı deniz öfkeyle dağ gibi dalgalar yürüdü

Göz görmez oldu gözü etrafı kör dumanlar bürüdü

Allahım! Bu ne dinmez gözyaşı bu ne büyük bir yara

Bir kayık misali, sallanıyor sallanıyor Marmara

****

Çaresizlik bir feryattı yanık bağırlarda kavrulan

Duvarlar, çatılar, insanlardı sağa sola savrulan

Bir kudret ki yetişip çevirsin bu hazanı bahara

Bir yaprak misali, sallanıyor sallanıyor Marmara

****

O can pazarında ayyuka çıktı girift bir endişe

Gördü tenler canların pahasını yediden yetmişe

Ne şan şöhret fayda ediyor, ne mal mülk, ne pul ne para

Bir kantar misali, sallanıyor sallanıyor Marmara

****

Sancılı sinelere kor ateş yüklendi katar katar

Kamyonlara enkaz yükledi, eşya yükledi artçılar

Bir göçtür aldı yürüdü tekin sanılan diyarlara

Bir körük misali, sallanıyor sallanıyor Marmara

****

Bir çocuk “Anne” dedi “Ne oldu bize nedir bu rihter?”

Kim ne derse desin oğul bunun adı İlahî kader

Lakin sebeplere bağlı bu seyirde varış mezara

Bir tabut misali, sallanıyor sallanıyor Marmara

****

Yârâb! Bize acı mağfiret et hatalarımızı ört

Budur sana duamız gösterme başka yedi nokta dört

Heyhat! Daraldı göğüs kafesi başımız düştü dara

Bir yürek misali, sallanıyor sallanıyor Marmara    

                                                19 Eylül 1999 Gölcük

                                                               

Kıta sayısı :  8 (8.Ay-Ağustos)

Hece ölçüsü :17 (Deprem günü-ayın 17 si)

1289 Harf + 544 Toplam Hece +166 Farklı Kelime :1999 (depremin olduğu yıl)

Bumerang - Yazarkafe

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun