Said Çekmegil – Fikrikadim

Said Çekmegil

Bilal Sürgeç

Bilal Sürgeç

Said Çekmegil bir mütefekkirdir. Bir düşünce insanıdır. Hayatı Malatya’da geçti ancak özellikle tenkit eleştiri konusunda getirdiği üslup ve metodla Müslümanca düşünme alanında çığır açtı. Bir çok aydını derinden etkiledi.

O tüm Malatya’ya  yapılan her konferansa gider bir değerlendirme ve kritik sunardı. Ondan kaynaklı Malatya’da çok derin izler bıraktı. Diğer illere de tesirleri oldu. Yeri maalesef doldurulmadı.

Onun yaşadığı devirde şimdiki gibi interneti tıklayıp vecize bulmak o kadar kolay değildi. Sohbetlerinde  bu konuyla ilgili  şunları söylemişti:

“Arnold Toynbe bir millet için en büyük felaket tarihinin düşmanları tarafından yazılmasıdır” demiş. Doğru demiştir. Doğru ya bu tarih tahkiksiz muhakemesizi nakilcilikten başka bir şey düşünmeyen birileri tarafından yazılmışsa.

Yine Prof Hilmi Ziya Ülken “Tembelli k can sıkıntısından ölmektir.” der.Ya zihin tembelliği ebediyen ölmektir” diye yazar. Fıkıhsızlık bir felakettirİmam Ebu Hanife fıkıh ümmetin ittifak ve ihtilafını bilmektir.”der. Protoğras “Bir yerde yangın ve ölçüsülük varsa yangını bırakın ölçüsülüğü söndürün diye belirtir. Terazisi olmayan bakall mezrosu olmayan terzi, miyarı olmayan kuyumcu kanunnamesi olmayan hakim nasıl bocalar durursa ölçüsü olmayan insan’da zırvalar durur.

Üstat Çekmegil!e göre ; Siyaset ve Politika Nedir?

Siyaset sahiplendiği fert ve topluluğu eğitip insanın güzel fıtratına ters düşürmeyen kişiliklerle izzetlendiren sanatın adıdır.

Politika ise beşeri, insanları ahlak ve dinin etkisinden sıyırarak insanı Makyavelist bir öğretiyle insasnların biribilerini sömürebilme ustalığının adıdır.

Siyaset insanın ebedi kuırtuluşunuı hedefler.

Politika ise insanın fani refahını gözetler.

Siyaset Allah’a emanet ol der.

Politika kendine iyi bak, der.

Dünyaya nifak ve fesat yayanlar, savaş çıkartanlar insanlığa huzur sunamazlar!

” Bazı müslümanlar Allah en doğru din İslam’dan ibarettir, diyor. Bu hatalı ifadedir Çünkü Allah indinde tek din vardır : O da İslam’dır.

İnsan kendini unutmakla Hakka vasıl olur , Bu da akıl ile değil aşk ile mümkündür diyenler oluyor. Bu sözün sahibi  MS I. yüzyılda yaşamış Yunanlı bir Hristiyan olan Denis’tir.

Hz Peygamberin Hadisi’dir “aklı olmayanın dini yoktur”

Akılıl putlaştıran Meteryalistler de, aklı Allah’ın en büyük nimeti olduğundan gafil olan bazı Müslümanlar da İslam’ı anlayamazlar.

İnsan bir olayı değerlendirriken elinde ona doğru veya yanlış derken elinde bir miyarı, bir ölçüsü olmalıdır.

İnsanları nükleer silahlarla yok eden, aile düzenini yok eden, İnsanlığı sapıklığa, cinayete, intihara, eroine ve esrarkeşliğe düşüren, günün hükmedicileri Ay’a değil, Güneş’ çıksalar ki, ne yazar.

Dünyalarından başka başka bir şey düşünmeyen Meteryalist Batı’nın ortaya koyduğuvahşete bak bir taraftan Hümanizimden bahsediyor diğer taraftan da dünyayı savaşlarla yok ediyor. İslam’ın vatanı bütün yeryüzüdür. Şüphesizi yeryüzü Allah’ındır. Dünya onun kanunlarına tabidir. Gece gündüz mevsimler, kar yağmur, toprağın meyve sebze vermesi Ekinler hep Allah’ın eseridir.

Bütün Müslümanlar Hak’ın hakimiyetine talip olmalıdır.

Bumerang - Yazarkafe

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

YORUMLARINIZI YAZIN
Facebookta bizi bulun