Satır Arası - Fikrikadim

Satır Arası

İkinci Dünya Savaşı sonrası, emperyalist güçlerin daha önceki yıllara nazaran daha etkin bir yapılanma içerisine girdikleri görülmüştür. “Yeni Dünya Düzeninin” temelleri de o zamanlarda atılmaya başlanmıştır. Yeniçağda, geçmişin bilindik savaş tekniklerinin yerini, hiçte alışık olmadığımız para hareketleri, finans şirketleri, istihbarat örgütleri, toplum psikolojisi, algı yönetimi, davranış bilimleri, farmakolojik hastalıklar, teknoloji, yapısıyla oynanmış besinler, basın, medya, sanat vb. gibi enstrümanlar almıştır. İlk bakışta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsrail gibi devletler tarafından şekillendirildiği sanılan dünya siyaseti, oysa perde arkasında yer alan Siyonist Ailelerce kontrol edilmektedir. Psikolojik harp usullerini çok iyi bilen bu aileler, idealleri ve çıkarları doğrultusunda tüm insanlığa hükmetmeye çalışırlarken, menfaatler bir yerde çatışmış, aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar neticesinde bölünmelerinin önünü açmıştır. Bu gün dünya üzerinde cereyan eden birçok iç karışıklıkların, diktatörlüklerin, suikastların, darbelerin, skandalların, enerji anlaşmalarının, ekonomik dalgalanmaların, ahlaksızlıkların, askeri operasyonların, psikolojik algının, terörün ve hatta kitlesel hastalıkların altında, içlerinde ayrışan bu iki güç bulunmaktadır.

satır arasıHer iki taraf içinde, satranç tahtasında hamle yapmaya ve üzerinde oyun kurmaya en uygun aktör, zengin Ortadoğu topraklarının yanı başındaki Türkiye olmuştur. Yani bu gün olduğu gibi geçmişte de Kennedy’nin bozmaya çalıştığı dengenin tam ortasında Türkiye durmaktadır. Bu nedenle savaş yaparak istila etmenin, özellikle Ortadoğu’da sonuç alınamayacağını savunanlar, Türklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Anlayacağınız Türkleri ve dolayısıyla Müslümanları yanına alan bu küresel maçı kazanmak için büyük avantaj sağlayacaktır. Türk Devleti ise bir yandan bu uluslararası koalisyonların mücadelesi içerisinde kendi planını yaparken diğer yandan da eski imparatorluk günlerine geri dönmenin hesabı içerisine girmiştir. Çünkü; Osmanlı’dan sonra iki yakası bir araya gelmeyen coğrafyayı sadece Ankara hizaya getirebilecektir. İşte Türkiye’nin stratejik derinlik arz eden bu politikası, ileriki zamanda hedef tahtasına konulmasını sağlamıştır. Son tahlilde Türkiye; ya boynuna geçirilmeye çalışılan zincire razı olacaktı ya da ceddine yaraşır biçimde tam bağımsızlığı yakalayacaktı.

Yeni Dünya Düzeninin 142 sayfada özetlendiği eserinin 1.Bölümünde; bahsi geçen Emperyalist güçlerin tarihsel gelişimini, kimler olduklarını, dün ve bugünkü stratejilerini, planlarını, kullandıkları terminolojiyi, savaş enstrümanlarını, Türkiye ve özellikle bu coğrafya için nasıl bir oyun kurguladıklarını, isminden de anlaşılacağı üzere, satır aralarında tespit etmiştir. 2. Bölüm ise; kurgulanan emperyalist denklemin nasıl bir yönetimle, nasıl bir duruşla, nasıl bir siyasetle, nasıl bir strateji ile çözüleceğini ve uygulanan tedbirlerin hareket tarzını içermektedir.

İlahi kitaptan aldığı ilhamla hem tabiat kitabını, hem de basılı kaynakları özenle tarayıp zihin süzgecinden geçiren Cihat ARTAN fevkalade istifade edilecek bir eser ortaya koymuştur. Aslında Cihat ARTAN’ın SATIR ARASI eseri; malumu ilan olarak da algılayabileceğimiz toplu bir fotoğrafı sergilemektedir. İnsanlık üzerine oynanan oyunlara ve perde arkasındaki oyunculara dikkatimizi çeken eser Osmanlı’dan başlayarak yakın tarihe ve gelecek yüzyıla ışık tutacak bir çizgide neşredilmiştir. Yazarımız Cihad ARTAN’ın YAKIN PLAN YAYINLARI’ndan okuyucusuyla buluşan SATIR ARASI eseri, tüm ön yargılardan arınarak duru bir okumayla istifade edilebilecek bir çalışma olduğu düşünülmektedir.

Cihat Artan’ın kaleme aldığı Satır Arası kitabı okuyucu ile buluştu.

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Yorumlara kapalıdır.

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun
Bloga e-posta ile abone ol

Sitemize abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.