Maarif: Muhakkık-ı Tirmizî’den – Fikrikadim

Maarif: Muhakkık-ı Tirmizî’den

maarifBahâeddîn Veled’in müridi ve Mevlânâ’nın hocası olan Seyyid Burhâneddîn
Muhakkık-ı Tirmizî’nin  tasavvufi sohbetlerinin zaptından meydana gelen,
seyrü sülûk ve mârifetullah konularının veciz sözlerle anlatıldığı, çoğunluğu
Farsça, kısmen Arapça yazılmış olan Maârif’de Senâî, Ferîdüddin Attâr ve
Nizâmî-i Gencevî’den şiirlere, Hasan-ı Basrî’den Bahâeddîn Veled’e kadar
meşhur sûfîlerin görüşlerine yer verilmiştir.

Mesnevî’de yer alan, savaşta bir müşrikin Hz. Ali’nin yüzüne tükürmesi, İsa’nın,
“En çetin şey nedir?” sorusuna “öfke” diye cevap vermesi, Fahreddin er-Râzî’yi
kınayış, “ene” (ben) sözünün Firavun’un ağzında bir yalan, Hallâc-ı Mansûr’un
ağzında bir nur oluşu, sülûkün sonu olup makamâtın sonu olmadığı gibi
konular Maârif’te açıklığa kavuşan başlıca meselelerdir.

Abdülbâki Gölpınarlı’nın çevirisi ve açıklamalarıyla yayımlanan
Maârif, Mevlânâ’nın düşünce dünyasının beslendiği kaynakları tanımak
açısından önemli bir kaynak niteliğinde.

Yazar: Seyyid Burhâneddîn Muhakkık-ı Tirmizî
Eserin Adı: Maarif
Yayınevi: İnkılâp Kitabevi
Çeviri: Abdülbâki Gölpınarlı
Yayım tarihi: 2014

Bumerang - Yazarkafe

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Yorumlara kapalıdır.

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun